Publieke Mooh te Texel. MEE-DR00GST00F TOT A WIOTI E den daarbij behoorenden INVENTARIS, AANBESTEDING, te DE COCKÖDORE op TEXEL. De DAG 29 JULU a- a mv DE LINDEWBQOM, aan dm op D 12 ure, in het Logement pub! ietc vorkwpen: G- SPIGT, tc A'tiiiKudliip Nattere iiilicbting.cn La bekomen tc dé Codttdorp. Heldersche en Nieuwedieper Courant, l,3en8 april 1870 2. Meestoof Onverwacht bij De Wamberg (1870 - 1877) De aanbesteding voor de bouw van de tweede mee- droogstoof was in april 1870, in het logement Ermelinda in De Cocksdorp. Op 27 maart 1871 werd opgericht de Maatschap tot exploiteren van de Meekrapdroogstoof Onverwacht, gevestigd te Eijerland Kad. A 975 (de Wamberg was toen Kad A 971).42 Aandeelhouders Dirk Tanis Cornelis Witte Albert Dros Pieter Dros Gerrit Dros aandelen/inleg 8 f 4.600, 4 f 3.300, 6 f 3.950, 2 f 1.150, 2 f 1.150, Cornelis Witte en zijn vrouw Cornelia Spee waren even als Dirk Tanis afcomstig uit Ouddorp op Goeree. Ze boerden op hoeve Dordrecht. Hun zoon Jacob trouwde in 1866 met Leentje Tanis, de tweede dochter van Dirk Tanis en Cornelia Nieman. Je in 1858 nieuw gebouwde MEEDROOGÊTOOF DE ONDERNEMING, beslaande in steenen UHOOUTOItUV met EEST en WONING vWr dien droever, benevens bonten DOïtSCfl- LOKAAL en KOUDE STOOF, staande in den Folder Eijtrland op '/W, nabij tic losplaats te ds Cotdütdorp alsmede Voornoem,lu Gebouwen en Inventaris zijn ren af 15 ■Jcltj a, s, ml la werkdagen to bwsLgtigd", torwijt inlichtingen en lijsten Tan den Inventaris zjjn te bekomen by gemnljjen Notaris til bij den hoer JL VAN PUTTEN to if* Cocktdwp, Boekhouder van de Stoof. Helderse en Nieuwedieper Courant 11 juli 1875 IHYGHDIU tB AFH1L voormiddag» tif ure, in. liet Logement ERMELLNDA, liet mtkva van een ju Jen Polder EIJERLAND. De besteding geschiedt bij inschrijving, eerst van al het metselwerk in een», ilsn nti sl bet timmerwerk in «ut, en (kiutl VtD beiden in combinatie; de Lei Uteri c. Ion wurJi.'i; geleverd door de besteder* zelve. Teebening en bestek liggen van beden at in voorren;md Logement, alsmede bet bestek tn DE ORANJEBOOM aan tïen Burg op Ttztl en in het Logement vui den Heei A'ttrnwdbp, Lij A. DKOS Az. Cornelia Witte-Spee in de Goereese dracht en 'haar echtgenoot Cornelis 'Witte. Albert Dros werd administrateur. 42 NHA 186.19 inv 34 rep 419 Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 27