ithaj 8 LJSte Bibliotheeknieuws "De ware crisis is" zegt een held van weleer misnoegd, "dat ze weer marcheren." Toch is de traditie nog niet geheel teloor gegaan. Onlangs werd een punker van het eiland, luisterend naar de naam "Pinie" na een bijzondere act afgekeurd. De getalen teerde jongeman had een secondant meegenomen naar de kazerne. Deze week in het geheel niet van zijn zijde en telkens wanneer een der militaire functionarissen "Pinie" iets wilden vragen, was het de secondant die het woord voerde. Dit wekte de allergrootste bevreemding en men vroeg de kandidaat om opheldering. Natuurlijk was het de secondant die deze moest verschaffen. Hij verklaarde dat "Pinie" zich in moeilijke situaties nooit alleen kon redden en geheel de kluts kwijt raakte, ja zodanig dat hij geen stom woord meer kon uitbrengen. Vandaar dat hij begeleid werd door een hulpverlenende vriend en ver trouweling. Beide heren zullen er, toen ze niet lang daarna buiten de poort van de Sarphati-kazerne stonden, wel een leuk dagje Amsterdam van hebben gemaakt. De tijd zal ons leren of Pinie een der laatste Mohicanen is geweest of dat we hem moeten beschouwen als de eerste fakkeldrager van een nieuwe glorietijd. Uit Stemmen van de overkant, kwartaaltijdschrift voor ballin gen van het eiland Texel 1985. Ontvangen van: Mevrouw T. Boon - Daalder: portretten van P. Zeijlemaker en Maatje van der Kloot; Uit de nalatenschap van mevr. B. Boersen - v. Maldegem: Verhaal van een oud kerkje, met tekeningen van Nel Koorn - Kikkert, div. foto's en bescheiden, een bijbeltje en belijdenistegeltje; Fam. A. Eelman te Canada: 2 foto's van loonwerkers op Texel; Dialectgroep HVT: dvd Echt op sien Tessels "Tusse Oóst en West"; De heer J. Keesom: div. fam. foto's en een schoolfoto; Mevrouw E. Luyckx - Bakker: medaille 1958 Fokveedag; Uit de nalatenschap van Piet Bakker: enige foto's; De heer M. Kortenhoeven: De NIOZ komvisserij door Marco Kortenhoeven en Siem Gieles 2015; De heer C. Slaman; enige foto's en bescheiden; Uit de nalatenschap van mevr. M. de Graaf - Smit: div. foto's boekjes en bescheiden; De heer C. Vinke: foto's betreffende de Wamberg van de fam. De Wolf; De heer Kl. Uitgeest: Gedenkboek NZRM 1824 - 1924 de Reddingboot; Mevrouw R. Lap: div. rouwkaarten en bescheiden; Helderse Historische Vereniging: Texelsche Vertellinkjes door W. J. Mets en Texel in het verleden, uitgave Gem. Texel, div. ansichten en foto's; Historische Vereniging Wieringen: fietskaart van Texel, uitgave Peerless Handelaren van Texel; Mevrouw M. Kreeft - Bremer: Texels Volksleven van Dirk Dekker, geboorte en rouwkaarten; Uit de nalatenschap van Ds. Dijkerman: ansichtkaarten en brochures van Texel; De heer C. Vinke: De Ratelaar door H. Fenijn; Mevrouw Kager - Smit: enige foto's; De heer H. den Brok: archiefstukken van Dansgroep Oude Dansen, enige verslagen van Jeugdherberg Panorama en een lichtbak voor dia's. De heer Gerard M. Witte: familiearchief van C.A. Witte; Mevrouw R. Saal - Snoek: div. familiefoto's en plakboek Reis naar Georgië; Uit de nalatenschap van mevrouw T. Tersteege - Ellen: enige groepsfoto's; De heer Maarten 't Hart: klapper met geprinte transcrip ties ONA Texel inv.nr. 4824, notaris Jan Toornheer 1673 t/m 1675 (127 pag.) met daarbij twee cd's met de foto-op namen van de transcripties, gemaakt door Aart v.d. Brink. Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen betreffende Texel, dan kunt u contact op nemen met M. Bakker - Zijm, tel. 0222 312113. De bibliotheek is in de zomermaanden gesloten. In september bent u weer van harte welkom, op maandagmiddag van half drie tot half zes in Tusse de Banke. ÜJJ L Aanwinst van Frans Voskuil, hij tekende Daan Welboren, toenmalig raadslid 16 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 18