Nadat hij ruim twee dagen in de kazerne was, wilden ze hem een wapen aanbieden. Hij weigerde het, waaruit de kommandant opmaakte dat Johan zich op de wet gewe tensbezwaren beriep. Men stuurde hem naar huis in af wachting van de verdere procedure. Enige tijd later moest hij naar de Psychiater toe. Tegenover deze functio naris verklaarde hij met een ontwapende dramatiek in zijn hoge stemgeluid: "Ik lig altijd al moeilijk bij de ande ren. Als ik in dienst ging zou ik me helemaal belachelijk maken. Toen ik weer thuis was op Texel was iedereen blij voor me en ze zeiden dat ik het achter de rug had. En be gint het nu dan pas, dat valt me wel tegen dan. En het ging net weer zo goed met me op Texel.Deze voor stelling van zaken had resultaat. De psych gaf de voor keur aan het sociaal welzijn van zijn cliënt boven diens verdediging van het land en zond hem naar huis. Over het geweten werd niet meer gerept. Leopard-tank Mensen die na vergeefs verzet toch in dienst verzeild raakten werden door de achterblijvers iets milder beje gend maar ontkwamen niet aan bespotting. In de licht belegen verhalen die men als opwarmer tijdens verjaar dagen en zo pleegt te vertellen leeft Cees L. voort als een onsterfelijk risee. Cees bracht het van aktievoerend bak- fietser tot chauffeur van een levensgrote Leopard-tank, (een soort ijzeren paard waarmee men een dorpje als De Waal binnen het kwartier met de grond gelijk kan ma ken). Dit debacle zal Cees altijd blijven achtervolgen, verder is het trouwens een beste jongen. Cees en nog enkelen waren de enigen uit de alternatieve kringen die zich onder de krijgstucht lieten plaatsen; de overige kameraden wisten de dans te ontspringen en ble ven verschoond van het tenue met de kleur van koeien- poep. Ondanks hun principiële bezwaren tegen het mili taire komplex, beriepen de meesten zich toch niet op hun gewetensbezwaren. Het weigeren blijft een slepende zaak die meestal tot gevangenisstraf of een vervangende dienstplicht voert. Bovendien is het vernederend. Aan mensen die beroepshalve niets van je willen begrijpen, moet je eindeloos vanzelfsprekendheden opdissen, waar tegen zij dan weer de meest baarlijke nonsens in stelling brengen. Je bent een duif die vredesliedjes koert, terwijl de haviken boven je rondcirkelen. Nog beter kun je gaan biechten bij de duivel. Nee, de meesten lieten zich ge woon a&euren. Hoe klaarden ze dat? Welke waren de meest werkzame strategieën voor dit doel? Jévé Welke aanpak men ook verkiest, nooit mag het die van Jévé zijn want deze werkt in alle opzichten averechts. Eenmaal gekonfronteerd met de keuringsarts meende Jévé dat zijn grootste ontsnappingskans was gelegen in de uitvergroting van bestaande kwaaltjes en het verzin nen van velerlei naargeestige ziektegeschiedenissen die zijn jong leven tot dan hadden vergald en die hem in een toestand hadden gebracht, waarin hij theoretisch gespro ken, quasimortibus moest zijn. Het gegeven dat men wordt overwoekerd door een besmettelijke schubziekte, getekend is door knokkelkoorts, of dat men moeilijk loopt vanwege een darmverzakking, zal menig arts in zijn beoordeling betrekken. Maar wanneer men alleen maar een beetje wit rond de neus ziet door wat slaapge- brek en verder zo gezond als een vis lijkt, dan zal de arts niet al te lang hoeven dubben. Jévé was goedgekeurd toen de dokter hem met zijn breedste grijns vroeg of hij "wellicht met de ambulance naar de kazerne was ge bracht!" Zijn gedrein dat hij eigenlijk niet van Texel kon - uit het dossier bleek zonneklaar dat hij al sinds zijn 16e aan de overkant op school ging - bezorgde hem een stati onering op het eiland Vlieland en later een ten zuiden van Den Helder, waar hij de diensttijd tot de laatste dag mocht uitvieren. Maar hoe moest 't dan? Niet iedereen had het even ge makkelijk als Peter K. Die naar verluidt, wegens een "be lachelijk voorkomen" ongeschikt bevonden werd voor de nationale militie. Niet iedereen kreeg, zoals Kees Jaap H., door een tijdig aangekweekte dropverslaving een bloed druk die bijna atmosferisch was. Out of space Wie gehinderd werd door een blakende welstand moest het tijdens de keuring zoeken in zekere gedragingen, een niet-alledaagse pose. Bedwelming vooraf kon een gun stig effect hebben, maar drank mocht nooit in het spel zijn. Arthur K. was bij de betreffende gelegenheid enigs zins out of space vanwege gebruik van cannabis. Zijn ka kelende lachje en hevige verkleefdheid aan een waarach tig hoofd beslisten de affaire al gauw in z'n voordeel. Eric D. behoefde zich slechts voortdurend achter zijn lange lokken vol klitten te verschansen om zijn S-5 op te strijken. Wie een volstrekt verloederde indruk wilde maken kon dit op tamelijk eenvoudige wijze aandikken. Door jezelf fikse zuigzoenen in de holte van je ellebogen te bezorgen, ontstonden op die plaatsen bloeduitstortingen. Kwamen daarbij nog enige prikjes met naalden dan was je een spuitgast gelijk. Om dat de artsen te laten geloven was het slechts nodig het hardnekkig te ontkennen indien ze je iets in die richting vroegen. Veel verregaander was de volgende truc, uitgedacht door een jongen uit Purmerend, en voor zover bekend nooit door een eilander uitgeprobeerd. Via enige ferme slok ken Haarlemmer olie werd het ingewand gereinigd. Toen dat eenmaal gebeurd was moest er pindakaas worden aangerukt. Via de aars verdween dat in het rectum, waarin het korte tijd bewaard werd. Eenmaal piemel- naakt voor de dokter zittend sloeg onze kandidaat toe. Door licht te persen bracht hij een keuteltje pindakaas naar het uiteinde van de darm. Er volgde enig gepeuter en toen begon onze kandidaat zijn darminhoud op te peuzelen, als een gorilla die door zijn voorraden heen is. 14 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 16