f** 1 'i1! li I .1 t r r I tr u -. l' i I fi r Tr 'J'Yf Am.twf p iff VwY j tm Hi H rt# i/. ,fc-..nf-r «4r ti'jfr-, ji Iirr/ jtwyn ff rrrti Ihm Ifly,fel, Jh rWn. "i"» J*-M )»«P Hfirfr - A A rf. »A. ft llH'f AU^irA .„t 53BTOS 'Buitenplaats genaamd Braaken Steen op het eiland Texel behoorende aan den heer Den Berger'. (Noord-Hollands Archief NL_HlmNHA_269_1046_l) Noorden rechts Buitenplaats Brakestein Ten zuidwesten van Rozenhout, aan de overzijde van hetzelfde Skillepaadje, ligt nog steeds huize Brakestein. Aan de zuidzijde van de voormalige boerderij bevindt zich een rechthoekig bosje met daarin watergangen waarvan de structuur herinnert aan die van meer dan 200 jaar geleden. Jan Pietersz Braeck was al eigenaar van enkele huizen in 't Schil (Oudeschild) voor hij in 1661op deze plek, bij de waterput aan de voet van de Hoge Berg, een huis kocht. In navolgende aktes wordt hieraan gerefereerd met na men als 'huys aen de Put', 'Braeckenstee' en Brakestein.24 In 1786 was het Leendert Matthijsz den Berger (1743 1802) die 'Een huys Erve Tuyn en gevolge genaamd Brakesteyn kocht.25 Elf jaar eerder had hij al gron den en het bouwhuis of de boerenwoning behorende aan Brakestein verworven.26 Den Berger was opgeleid tot landmeter, was onder meer opzichter van 's Lands Werken en getrouwd met de rijke Texelse Antje Maartens Zuijdewind (1742-1818). Voor de aankoop bezat Brakestein al een tuin, boomgaard en vijver.27 Onder Den Berger werd het hoofdhuis uitgebreid tot een 'Heere huis', aan de noordzijde aangrenzend aan de boerderij. Het interieur kreeg wandbetimmeringen beschilderd in grisaille met onder andere de vier elementen en putti, ge dateerd 1787 en gesigneerd door Andries Warmoes, deu ren met gebeeldhouwde omlijstingen en een groot be hangsel met beschildering van een meer dan levensgroot paard dat zijn behoefte doet. De paardenvijgen werden door een vrolijke (dronken?) man opgevangen in zijn hoed.28 De omringende tuinen werden aanzienlijk uitgebreid en verfraaid. De plattegrond van Brakestein laat zien dat het net als Rozenhout een zichtas in westelijke richting had. De tuinen bestonden uit een in vieren gedeelde boom gaard en zuidelijk daarvan de moestuin. Hier omheen liep een watergang, met daar weer omheen een windsin- 24 Van der Vlis, 1975, p. 170. 25 NHA, toeg.nr. 184, inv.nr. 6891, 29 augustus 1786. Van der Vlis haalt de zelfde bron aan maar refereert aan 1776. Van der Vlis, 1975, p. 171. Alle latere teksten betreffende Brakestein volgen hem, noemen 1776 en zitten er dus 10 jaar naast. 26 NHA, toeg.nr. 184, inv.nr. 6889, 28 maart 1775. 27 Van der Vlis, 1975, p. 170. 28 Wilma Eelman, De omzwervingen van de betimmeringen van Brakestein, Uitgave van de Historische Vereniging Texel (2007) nr. 82 p. 37. Gerestaureerde delen staan nu in de Schoutenkamer van Hotel De Lindeboom in Den Burg; een (nog) niet gerestaureerd gedeelte berust bij Stichting Texel Museum en de locatie van een behangselschildering is onbekend 8 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 10