1 -' i UITGAVE VAN DE ■t" aill§p la NUMMER^Jj DECEMBER 2014 M:B Regionaal Archief j- *W' /A >r_ y f>; fW| y bi" R a, "V -% ■^k. c Nih.-.al tlOOOOO Bmlf Mur fm+Mt \nUrimmdjtlr mfUit ff/ V>C. V i 1 J /t 4v Sfr*m4t M l«r<T/IHy HISTORISCHE VERENIGING .V> f /V. <7 J? S.j c n. c "\jtf r a a (~rf "/W« TEXEL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2014 | | pagina 1