paardentram was een noodoplossing nadat de bezet ters de autobussen in beslag hadden genomen, dus ook die van Reuvers uit Cocksdorp. Jacques Dijt vertelde dat deze Wim van Liere paarden knecht was op de aardappelboerderij bij zijn oom Ma- rius Dijt in Eierland: "Het was een vrolijke vent die al tijd liedjes floot en daarom wel de 'fluitende ploeger' werd genoemd. In de wintermaanden nam hij de paar den mee naar Westergeest om voor mijn vader te ploe gen. Mijn oudste zusje Tonnie liep als een hondje ach ter hem aan als hij aan het ploegen was". De neef van die Wim van Liere, ook een Wim van Liere, trouwde op 27 mei 1944 met Janny Vlaming uit Oosterend. En het publiek bij de trouwerij van Wim van Liere en Janny Vlaming stond op de foto met een vraag in ons septembernummer. Nogmaals hartelijk dank aan alle mensen die reageer den! Ria Schraag en Simon Dros Een week in het vogelparadijs Jac. P. Thijsse was leraar geweest op de Franse School in Den Burg en kende het eiland en de Texelaars goed. In zijn eigen woorden klinkt dat zo: daar ik door een langdurig verblijf op Texel met zijn gevleu gelde en andere tweebeenige bewoners nog al op een goede voet stond". Daarom was hij gevraagd om met de conservator van Artis, de heer Steenhuizen, op ex peditie te gaan. "Het is dan ook geen wonder dat, toen in het voorjaar van 1894 in 'Artis' de behoefte ontstond aan nesten en eieren van steltloopers en ver- sche vogels zelve, Texel het aangewezen jachtveld was om ze te verkrijgen. Zij moesten dienen voor de uitbreiding van de nieuwe collectie Nederlandsche fauna, die niet alleen opgezette dieren bevat, maar hun nesten, eieren en jongen, smaakvol gerangschikt in een omgeving, die zoo getrouw mogelijk een na bootsing is van de gewone verblijfplaats der 'voorwer pen'." Thijsse heeft deze expeditie breedvoerig beschreven in 1896, in de eerste jaargang van het tijdschrift De Levende Natuur, waarvan hij redactielid was. Dit ver haal is uitgesmeerd over zes artikelen. Mijn verhaal, met de titel die Thijsse ook gebruikte, bevat die delen van de beschrijving, die duidelijk maken hoeveel er in ruim een eeuw veranderd is op het gebied van na tuurhistorische expedities en de gedragingen van conservatoren. Ik kan het weten, want ik ben zelf conservator van Ecomare. Ik verzeker u, als ik zou doen wat mijn collega's van een eeuw geleden op Rechts bruid en bruidegom, maar wie zijn hier nog meer vereeuwigd? Nummer 105 december 2012 Historische Vereniging Texel 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 7