Van het bestuur Nieuwe leden Over Texel raakt u niet uitgelezen. Dit blad staat iedere keer weer vol boeiende wetenswaardigheden over ons eiland, maar daar blijft het niet bij. Dit jaar zijn er opvallend veel interessante uitgaven over Texels historie verschenen of aangekondigd. De Historische Vereniging droeg er aan bij, met infor matie, gebruik van foto's of afbeeldingen, of met sub sidie uit het Gijs Oskamfonds. Jan Brouwer schreef een boek over de veelzijdige bedrijvigheid in en om Oosterend. Van Sjaak Schraag komt binnenkort een boek uit over de Katholieke Kerk op Texel. Kees Bruin en Erik van der Spek schreven een rapport met een overzicht van de veldnamen in de duinen van Texel, waar veel historische informatie in zit. Rolf Roos is bezig met een boek over duinen en men sen op Texel, dat in het voorjaar uitkomt. Op de web site van Oneindig Noord-Holland zijn veel Texelse verhalen te lezen, onder andere over Texelse zeevaar ders, verzameld door Ed Vermeulen. Kortom, als u ons blad uit hebt, kunt u nog veel meer lezen, op de Nol van Bertus, in de kerkbankjes, op het stoepje voor een Oosterends bedrijf, aan boord of gewoon thuis. Veel plezier! Arthur Oosterbaan secretaris D. Dapper in Amstelveen, Th. Graaf, E. Smit, E. Hercules, J. Witte in Den Burg, J. Brouwer in Oosterend, B. Siersma in De Koog, mevrouw A.M.C. Kroon-Molenaar in Enschede, D. Vermeulen in Reduzum en tenslotte Al Eelman in Chester County, Canada. Ontvangen van: De heer J. Bult te Leek: diverse tekeningen en aqua rellen van J. Schotman; De heer S. Dros: Naturmagazin Draussen: Watten meer, Nationalparks der Nordsee no. 44; De heer J. Bakker te Harmeien: cd Geslachten C.Pz. Bakker en de familielijnen van Neeltje Klaas Luitzen, uitgave 2012; De heer J. Brouwer: 225 jaar bedrijvigheid in en om Oosterend; De heer/mevr. E. Alkemade te Breezand: Texel's Ver lossing in 1813; Dames Maas: foto's en pokkenbriefjes; De heer M. Laan: foto's en ansichten; De heer Jac. Slikker: Texelse boerenjongen en de Tweede Wereldoorlog; Bibliotheeknieuws 'n&üi. >«-/ - Tekening uit 1 947 van de boerderij Oostwijk door J. Schotman uit Haarlem. De boerderij werd bewoond door de familie Vlaming. 2 Historische Vereniging Texel Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 4