Colofon Van de redactie Bestuur Redactie Nabestellingen blad Extra openingstijden in 201 2 archief Gemeente Texel Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 KvK 40636276 Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ISSN 1384-7171 Nummer 105 December 2012 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 22,- per jaar Duolidmaatschap 28,- per jaar Bankrekening 36.25.16.170 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 7,50. Gijs Oskamfonds: 36.25.26.621 Correspondentieadres: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historische-vereniging@texel.com E. Vermeulen (voorzitter) Slotskolk 6, 1794 BG Oosterend, tel. 0222 318656 A. Oosterbaan (secretaris) Warmoesstraat 40, 1791 CS Den Burg, tel 0222 310590 F. Rootlieb (penningmeester/ledenadministratie) Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg, tel. 0222 313628 M. Bakker-Zijm (bibliothecaris) Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg, tel. 0222 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 M.J. 't Hart, Klif 45, 1797 AK Den Hoorn, tel 0222 319939 M.C. Stoepker, Thijsselaan 81, 1791 VG Den Burg, tel. 0222 312940 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 H.H. Lasthuizen, Watermunt 13, 1796 BN De Koog, tel. 0222 317727 E.M. Banki, Schilderend 89, 1791 BC Den Burg, tel. 0222 321654 S. Dros, Heemskerckstraat 80, 1792 AC Oudeschild, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 B.Huisman Zeebries 24, 1791 HL Den Burg, tel. 0222 314409 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 M.C.A. Palm, Vroonlant 31, 1791 WK Den Burg, tel. 0222 312154 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20 Den Burg, tel. 0222 312113 Andere tijden, andere zeden, dat blijkt uit bijna alle artikelen en verhalen in dit blad. In deze tijd komen er weer veel herinneringen boven aan de feestdagen. Simon Dros en zijn broers en zusters weten nog goed hoe druk het voor Sinterklaas was in de bakkerij. Net als Cees Timmer die al maanden tevoren aan het werk werd gezet bij het amandelen pellen. Toch blijkt uit hun relaas dat Sinterklaas ook heel gezellig was, zo met de hele familie in touw. Bas Huisman herinnert zich hoe spannend het was uit te zoeken hoe de Goedheiligman kans zag alle kinderen tegelijk van cadeautjes te voorzien. Krap 400 jaar geleden werd daar heel anders over gedacht. Volgens dominee Magyrus werden de kinderen gruwelijk belogen en bedrogen en werd ze met veel "zoetigheyt wijs gemaeckt dat Klaes al dat goet tot de deur of schoorsteen inwerpt". Evenals Gerard van der Kooi schrijft Jan Bremer over de dominee die het zo moeilijk had met de "paepse" gebruiken dat hij ieder beetje vreugde in het leven wil de uitbannen. Ook latere dominees en hun ideeën komen aan bod en steeds zien we dat met de tijden ook de zeden veranderen, maar dat oude feesten het lang volhouden. Niet alleen bij feesten, maar ook de ontginning van de duinen werd er in 1798 en 1827 heel anders gedacht over eigendom en beheer van de duinen dan nu, zoals Wilma Eelman laat zien. Ze vertelt over de opvattingen van een jurist die duinrozenbottels eet en een dominee die met het oog van een cultuurtechnicus de duinen wil depeupeleeren (ontdoen) van konijnen. En dan is er nog het verhaal van Arthur Oosterbaan over Jac. P. Thijsse, de natuurliefhebber die erg hardhandig met die natuur omging in het belang van wetenschap en educatie. In Tessels Prate wordt er gedoken met een zoutzakkie en ook dat zou vandaag de dag niet meer zo gebeuren. Hoewel we nog steeds kunnen lachen om de grappen van vroeger. Foto's met en zonder vraag maken herinneringen tastbaarder, net als de tekening van Monica Maas. Het lijkt wel of we de laatste tijd steeds meer reacties krijgen: als dat ook een teken van veranderende tijden is, laten we die trend dan vast houden. Dan wordt dit blad volgend jaar zo mogelijk nog interessanter. Iedere eerste donderdagmiddag van de maand van 14 tot 16 uur is de archiefbewaarplaats van de gemeente Texel (het gemeente archief) speciaal voor leden van de Historische Vereniging Texel extra geopend. Dat is dus op 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei. 6 juni. 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december 2013. Nummer 105, december 2012 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 3