Lepelmeisjes Froukje Vlaming-Eekma stuurde ons deze foto uit het familiealbum van de familie Vlaming-Stoepker en vroeg ons of wij wisten wat lepelmeisjes zijn. Als tekst staat naast de foto geschreven: Lepelmeisjes, v.l.n.r. Pietje Drijver-Trap, Cornelia Stoepker-Timmer, Wij kennen het begrip lepelmeisjes niet, maar vermoeden dat dit mogelijk een niet algemeen bekende benaming voor de Pinksterbruid was. Wie weet hier iets van? En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de namen van de buitenste twee meisjes. Geschiedenis van de Rooms- Katholieken op Texel Jubileumuitgave bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk H. Johannes de Doper Den Burg in 2013. De parochie H. Johannes de Doper bestond uit de hoofdkerk in Den Burg en de bijkerken Den Hoorn, Oosterend en De Koog. In 1970 werden hieraan ook de parochies H. Francisca Romana van De Cocksdorp en de H. Martinus van Oudeschild toegevoegd tot de R.K. Parochie Texel. Het boek beslaat de kerkelijke historie van het rooms-katholieke bevolkingsdeel van het eiland Texel vanaf de kerstening, het begin van het christendom. In het boek is er uitgebreid aandacht voor alle rooms-katholieke kerken van het eiland. Naast de zielzorg door de geestelijken, de kerk- en armbesturen, de armenzorg en het onderwijs worden de kerkelijke en maatschappelijke activiteiten, verenigingen, priesters en religieuzen van Texel, de zusters van Sintjan en Maris Stella behandeld. Verder komen aan de orde de verdrukking van de katholieken, de perikelen over de recognitie-kwestie en de confiscatie van de kerkelijke goederen. Ook interessante gebeurtenissen, zoals de moeilijkheden in Oudeschild voor het verkrijgen van een eigen pastoor en het "Texels oproer" (de tegenstand tot het invoeren van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853), komen uitvoerig aan bod. Op 12 januari 2013 wordt het eerste exemplaar gepresenteerd. Het boek bevat 200 bladzijden, ingebonden en verfraaid met 150 zwart/wit en 25 kleurenfoto's. Het is geschreven door en te bestellen bij Sjaak Schraag, Beatrixlaan 11 in Den Burg voor een bedrag van €19,95 en wordt op Texel thuisbezorgd. GESCHIEDENIS VAN DE ROOMS-KATHOLIEKEN OP TEXEL Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk H. JOHANNES DE DOPER Den Burg 2013 Sjaak Schraag Nummer 105 december 2012 Historische Vereniging Texel 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 31