Sinterklaas in de jaren 50, uitpakken en wegwezen In mijn vroege jaren zat ik op kleuterschool Eben- haëzer aan de Julianastraat. Mijn eerste herinneringen gaan terug tot die tijd. Het waren nog de jaren van zuinigheid en schaarste. En erg veel uit te pakken viel er dan ook niet in die tijd als het feest rond Sinter klaas was aangebroken. De spanning was er echter niet minder om. Dat kwam vooral ook omdat er nogal eens directe relaties werden gelegd tussen stout gedrag en het in de zak belanden voor een enkele reis naar Spanje. Het een en ander werd kracht bijgezet met ketting en roe. Je kon maar beter op je hoede zijn. In 1955 zat ik zo voor het eerst bij Sinterklaas op schoot om mijn zonden op te biechten. Dat gaf mij gelijk de kans om alles eens van dichtbij te observe ren. Wat me direct opviel was dat Sinterklaas wel erg veel op dokter Van Loon leek. Bovendien ontging het me ook niet dat zijn baard met een touwtje om zijn oren was vastgeknoopt. Was dokter Van Loon nu Sin terklaas of was het andersom? Het jaar daarop was het weer zo ver. Bij binnenkomst bleek Sinterklaas nu opeens weer als twee druppels water op Jan Visser, de organist, te lijken. Meer dan een ontwijkend antwoord zat er niet in toen ik aan m'n moeder vroeg hoe dat nou precies zat. Ondertussen vroegen mijn broer Theo en ik ons ook steeds meer af hoe de Sint nu op 5 december alle kin deren tegelijk cadeautjes kon bezorgen. Bovendien zat hij ook nog eens de hele ochtend bij ons op school. Hoe zat dat met de rest van Neder land. Al snel kwamen we tot de conclusie dat hij de cadeautjes eerder moest brengen, wilde hij op 5 de cember alles geregeld hebben. Bij onze kruidenierswinkel aan de Schoonoordsingel bevonden zich in die tijd ook de nodige magazijnen met stellingen vol dozen grutterswaar. We dachten er snel achter te zijn. Het kon niet anders of Sint ver stopte daar z'n spullen. Dus begonnen we een paar weken voor 5 december voorzichtig aan onze inspecties in de magazijnen. Stellingen werden beklommen en dozen werden ver schoven. We vonden niets en naar mate de tijd ver streek, sloeg enige wanhoop toe en werd we resoluter. Nu scheurden we de dozen ook open, wc-rollen rol den in het rond, pakken zeep vielen op de grond, zakken rozijnen vielen uit de doos op de stelling. Nooit wat gevonden, we snapten er niets van. Het werkelijke geheim van de Sint ontdekte ik pas in de 2e klas van de lagere CVO-school. Mijn school vriend was toen de zoon van hoofdonderwijzer Veld huis. We mochten vaak na schooltijd in de school spelen. Zo belandden we een keer op de grote schoolzolder en zagen in de hoek een grote kist staan. Toen we daar na veel gepruts de deksel vanaf kregen, bleek daar het pak van Sint met baard en staf in te liggen. Zo verloor ik mijn geloof. Bas Huisman Sinterklaasfeest Ebenhaëzer kleuterschool 1956. Voor de Sint (Jan Visser) staat mijn zus Marian, daarachter juffrouw Mulder en links bij het gordijn Gert van Beek. Pepernoten rapen, ook Ebenhaëzer 1956. Nummer 105 december 2012 Historische Vereniging Texel 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 29