De sinterklaastijd is een zeer leuke en creatieve peri ode in de bakkerij. Met de marsepein figuren werd vooral ingespeeld op het speelgoed dat in die dagen veel gevraagd werd. Ook sprookjesfiguren werden er veel gemaakt. Voor de amandel banketletters werd eerst het vormen van moeilijke letters vooraf geoe fend met brooddeeg. In de laatste maanden van het jaar worden heel andere dingen gemaakt dan in de rest van het jaar, wat een leuke variatie aan het werk geeft. Je creativiteit kon je vooral kwijt in het maken van een etalagestuk van marsepein, van chocolade of sui kergietwerk. Dat stond elk jaar vast op het pro gramma. Toen onze bakkerij nog gevestigd was op Hooger- straat 5, waar de winkelruimte zeer beperkt was, werd omstreeks half november de slaapkamer naast de winkel ingericht als extra toonruimte. Op zolder werd zolang een vervangende slaapruimte gemaakt. Na sinterklaas werd de slaapkamer ook nog gebruikt voor alle lekkernijen van de Kerst en Oud en Nieuw. Pas op 1 januari werden alle spullen, door de winkel, weer teruggezet en kon je er weer slapen. Zo'n bed op zolder was verre van ideaal. De laatste dagen voor sinterklaasdag waren altijd zeer druk. De bakkers maakten lange dagen, de huishoud ster, de kinderen en nog enkele familieleden werden ingeschakeld om mee te helpen. Er werd dan s avonds om 6 uur in de bakkerij gege ten, zodat er ook 's avonds doorgewerkt kon worden. Voor de bezorging op 5 december was iedereen van de familie in touw. Daarom konden de bakkers wat vroe ger naar huis om nog een paar uurtjes te slapen voor dat ze met het gezin de pakjesavond gingen vieren. Kees Timmer sepein dan eindelijk klaar was moest het nog min stens veertien dagen rusten alvorens we het konden bewerken. Op die manier maakten we ook amandelspijs. Dat be staat uit 1 deel amandelen, 1 deel suiker, eieren en ci troenrasp. Het verschil met marsepein is alleen dat de massa veel grover werd gedraaid. Omdat de massa vochtiger was dan marsepein en niet zo fijn werd ge maakt, draaide de spijs niet snel in de olie. De kunst van spijs draaien was dat de spijs zo grof mogelijk werden gedraaid, dat gaf de beste smaak. Maar als de spijs té grof was, bakte het uit. Dat wil zeggen dat de spijs uit het omhulsel van het product komt als dat nog niet gaar is. Dus de afstelling van de walsen was dan ook zéér belangrijk. Voor elk product moesten de walsen anders worden ingesteld en ook voor de spijs gold dat het een tijdje moest rusten voordatje er een goed resultaat mee kon krijgen bij het bakken. Doordat het toeristenseizoen langzaamaan langer duurde en drukker werd, moest het pellen en draaien al meer in de avonduren worden gedaan. Dat was na een druk seizoen niet meer vol te houden. In die tijd draaide elke bakker zijn eigen marsepein en spijs en daarom was dat nergens te koop. Toen wij dan ook in september niet meer toekwamen om het zelf te ma ken, heeft een goede collega aan de vaste wal jaren lang voor ons de spijs en marsepein gedraaid. Wel werd vooral het gezamenlijke pellen van de amande len in een grote groep, waar veel sterke verhalen wer den verteld, gemist. Voordeel was dat de spijs vol doende rust kreeg voor het werd gebruikt. Onze medewerkers gingen toen wat rustiger de altijd drukke sinterklaas- en kersttijd tegemoet. Al in oktober werd begonnen met het bakken van de pepermoppen, taai- en speculaaspoppen. Na de herfstvakantie werden amandelstaven en spoorbanket gebakken. Dan maakten we ook letters van chocolade en marsepein, chocolade figuren en borstplaat. Te genwoordig ligt dat allemaal veel eerder in de win kels. Alle sinterklaasartikelen werden vroeger zelf ge maakt en hoewel er wel wat mechanische hulpmiddelen waren, was het meeste toch hand- of vormwerk. De winkel in 1947. In het midden de winkeldeur, rechts daarvan de winkelruit en achter het linkerraam de slaapkamer. coll. Kees Timmer 26 Historische Vereniging Texel Nummer 105, december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 28