stellingen geplaatst. De heer en mevrouw Kiljan van de smederij waren echte snoepers en Imme hoorde Mar eens tegen moeder zeggen dat ze samen dan zo heerlijk zaten "knisperen en te knasperen" als ze sa men van de banketletters en de speculazen zaten te eten. In de tijd voor 5 december verkochten we alleen ban ketstukjes; letters gingen altijd op bestelling. Dat was tevens de apotheose en het eind van de sinterklaas tijd. Ik zie nog de lijst op de werkbank staan met al die verschillende letters. Allemaal op volgorde van bestelling (en dus niet alfabetisch). Een gemakkelijke letter om te maken was bijvoorbeeld de S. Moeilijke letters waren de H en de E. Je was niet blij als je zon stel achter elkaar kreeg. Je stond dan een hele dag banketletters te maken en dat was, na al die drukke weken, een afmattend gebeuren. Want de twee nach ten vóór 5 december was je toch bijna niet in je bed geweest, zo veel werk moest er gedaan worden. Dan werd er 's nachts in de bakkerij warm gegeten en Si mon was maar wat trots, toen hij eindelijk oud ge noeg was om op te blijven en de mannen te voorzien van soep en lekkere belegde broodjes. Na die hele drukke dag en na het bezorgen van alle bestellingen over heel Texel werd het ook voor ons sinterklaasavond, maar niet eerder dan dat de bakke rij schoon was gemaakt. Vader was dan nog in staat om, gewapend met blocnote en vulpen, voor ieder van zijn kinderen en de volwassenen een gedicht te schrijven van een pagina lang, zonder een doorhaling. Dat er tijdens het voorlezen van de gedichten de ogen van de een of de ander wel eens dichtvielen, was bijna vanzelfsprekend. Maar wie zou ons dit euvel duiden? Han Dros, met inbreng van Imme,Map en Simon Dros Dan waren er nog de sinterklaasventers die over het Foto's: familie Dros. hele eiland deur aan deur liepen te leuren. Daar maakte elke bakker (toen nog zo'n 20 in getal) ge bruik van. In Oudeschild was dat voor ons altijd Coba Burger en ging Tjip Bergstra met de auto rond. De winkel bij de opening in 1 935. Het is duidelijk dat al die heerlijke dingen niet in dat kleine winkeltje geborgen konden worden. Speculaasplank. 24 Historische Vereniging Texel Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 26