van een reporter die vermeldde dat de Sint op weg was van Oudeschild naar Den Burg. Plotseling maakte paniek zich van hem meester. Bij de melkfa briek botste de auto van Sint op een melkwagen. Een ambulance was noodzakelijk. En ja hoor, daar reed de ambulance met zwaailichten en sirene het school plein op. Broeder Jas liep naast de brancard met een zak bloed in de hand. Even later belde Peter Bakker van de Hema dat in de zaak een als Sint verkleed fi guur proletarisch liep te winkelen. Vrij snel daarna meldde een politiewagen met alles erop en eraan zich op het schoolplein. De geboeide Sint werd naar het toneel gebracht. Weer enkele minuten later kwam de brandweer met loeiende sirene het schoolplein oprij den. Sint had in bed liggen roken. In pyjama, nog na rokend en zwart geblakerd werd de Sint door twee brandweermannen ondersteund naar het podium ge bracht. De drie Sinten keken elkaar aan. Wie van de drie was de echte Sint? Sint staat aan de rand van het toneel en kijkt ver baasd naar het plafond van de Koninghal. Langzaam zakt daar een klompje naar beneden. Blij rent de oude man naar voren om dit klompje te pakken. Hieruit haalt hij een briefje en leest dit. Hij wacht, terwijl de hele zaal in angstige spanning doodstil toe kijkt. "O nee, niet weer die etterbak!" "Heb je niet ie mand anders?" roept hij naar boven. En als dan uit eindelijk de naam genoemd wordt, gaat er een enthousiast geloei op. Freek liep op school regelmatig te venten met ka lenders met schaars geklede dames. Daar moet dus iets aan gedaan worden. De arme jongen moest plaats nemen op de schoot van Sint en kreeg te horen dat hij wel heel klein van stuk was. "Freekje, kereltje, Sint weet dat jij bescheiden bent in je verlangens. Nou ja, bescheiden. Jij verlangt naar een mooie, blonde, struise vrouw. Maar natuurlijk moet zij wel geschapen zijn. Ja, jullie zien dat dit kleine jongetje niet snel tevreden is." Maar omdat Freekje zo klein was, wist hij niet wat welgeschapen was, en daarom lieve klasgenootjes, kocht Freekje steeds die speciale kalenders. Freekje is een leerzaam type. En wat zag jij op die kalenders Freekje?" ...wat gemompel... "Juist ja, allemaal blote, welgeschapen dames. Man, wat moet jij nou met die dames, je kunt nauwelijks boven de rand van je eigen onderbroekje uitkijken. Schiet a.u.b. op en hoepel op naar je eigen plaatsje." "Gat ver, wasje zo benauwd voor de Sint? Je hebt allemaal bruine vlekken op mijn mantel achtergelaten, kleu ter!!" Na de gymnastiekles moetje als heer der schepping er goed uit zien. Dus de nodige haarversteviger moest er aan te pas komen. Ook Erwin bracht zijn haar dos in model. Tijdens het volgende lesuur haalde hij op een gegeven moment zijn hand door het haar met gevolg dat hij een grote dot haar in zijn hand kreeg. Ook de rest van zijn haardos liet los. Hij schrok zich wild. Ja, als je in de haast die ochtend de ontharings- crème van je moeder meeneemt, zijn de wonderen de wereld niet uit. Erwin was in mijn herinnering de enige leerling die drie maanden lang een pet op mocht houden tijdens de lessen. Op vijf december mochten de leerlingen kiezen welke emmer met in houd de Pieten moesten gebruiken om Erwin op het podium aan een goed kapsel te helpen. Van de drie emmers met inhoud koos de hele zaal uiteraard de emmer met ontharingscrème. Die gymlessen toch! Toen ik enkele jaren na mijn schoolcarrière de Sint die moest optreden op de Lu- bertischool in De Koog, hielp met schminken, kwa men de Pieten binnen om geschminkt te worden. "Jez.wat doe jij hier!" klonk het. "Ik heb nog een trauma van die kerel." Ook hier was de gymles de oorzaak. Je zorgt na de gymles datje de laatste bent die kan douchen, je doet daar extra lang over en je hebt een heel deel van de volgende les gemist. Op vijf december kregen drie leerlingen die de hiervoor ge noemde stunt meermaals uithaalden, de opdracht om zich te verkleden in een zwembroekje. Op het toneel stonden drie babybadjes met een sopje klaar. Zodra de heren het toneel opkwamen, werden ze in een badje gewrongen. De Pieten haalden de spons met ex tra veel water en schuim erover en de kleuters kregen te horen dat als hun gedrag niet verbeterde, zij hier volgend jaar weer aanwezig waren. Bedenk wel dat een slordige vijfhonderd medeleerlingen toekeken. Sint vervulde een enkele keer de liefste wens van leerlingen. U moet vooraf weten dat twee brugklas sers helemaal weg waren van Tim, een eindexamen leerling van het Atheneum. De zaal was daar natuur lijk al lang van op de hoogte. Op het toneel staat een grote vuilcontainer met een enorme roze strik. Sint loopt erop af en leest dat dit een cadeau was voor de brugklassers Roos en Frieda. "Dames, kom snel bo ven. Jullie hebben het wel heel bijzonder getroffen. Wat zou daar nou in zitten? Jullie mogen drie keer raden!" "Teletubbies!" "Nee, dat is niet goed." Einde lijk gaat de container open en zien de twee dames hun grote liefde eruit klimmen. Een gegil van vreugde is Tims beloning. En de dames?? Blozend van geluk mogen ze een zoen van Tim in ontvangst nemen. Sint geeft ze nog wat goede raad: "Je mag hem thuis verder uitpakken, hier is het te druk." De ochtendpauze is geëindigd en zo'n vijfhonderd leerlingen dringen de zaal in. Bij de deur sta ik in mijn gewone kleren. Alom verbazing. "Moet jij je niet 20 Historische Vereniging Texel Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 22