Hoe kwam Sint aan zijn onmisbare informatie? Heel gewoon! Een aantal ochtenden in de pauze in de kan tine aanwezig zijn en de leerlingen opwekken hun medeleerlingen erbij te lappen. Hoe meer informatie je verstrekte, hoe kleiner de kans datje zelf het slachtoffer werd. De Sint leerde op deze manier veel over de vrijetijdsbesteding van de leerlingen. Soms was deze informatie dermate persoonlijk en pijnlijk voor de leerling, dat we deze niet gebruiken konden. Er bleef echter genoeg over. Maar ook leerkrachten vreesden de Sint. De Goedheiligman ging op de dag voor de viering, vergezeld door twee aspirant Pieten (leerkrachten) naar het adres waar de pakken opge haald konden worden. Veel vertrouwen in de goeder tierenheid van de Sint hadden deze Pieten duidelijk niet. Onderweg waarschuwde de ene Piet de ander: "Pas op. Als die vent baard en snor op heeft, komt het laagste in hem boven". En de vrouwelijke leerkrachten begonnen al te be denken hoe ze deze keer de Sint te pakken zouden nemen. Daar kregen ze echter de kans niet voor. Het feest was voor de Sint en zijn medewerkers zo'n ple zierige aangelegenheid dat de hele club drieëntwintig jaar achtereen bij elkaar bleef. Elk jaar stond het feest in het teken van een thema, bijvoorbeeld 'De familie Flodder'. In een grote, oude Amerikaan kwam deze familie het schoolplein oprij den en werd de Sint door deze aso's geassisteerd, Nooit zal ik vergeten dat aan het eind van het feest opa (Jan Knippenberg) moeizaam en bevend uit zijn rolstoel overeind kwam en met bibberende stem het fraaie lied Droomland ten gehore bracht. De hele zaal brulde met Jan mee. Een ander jaar ging het doek open en zagen de leer lingen een zeer mistig toneel waar een strandjutter met een fiets zich mompelend over het toneel voort bewoog. Plots vindt de man een drijfnatte mijter. Wat is er met de eigenaar van deze mijter gebeurd? Even later klinkt geplas van riemen in het water. Dan wordt de stem van de Sint hoorbaar. "Waarom moest die rotboot zinken? Ik wordt ongelooflijk misselijk van dit geschommel." Daarna wordt het duidelijk dat de Sint inderdaad misselijk is. Gelukkig beschikt hij over een emmer. Op dat moment komt er een schare juichende kindertjes op de Sint afrennen, die graag in de roeiboot willen plaatsnemen. Met een gemene grijns op het gezicht staat Sint dit toe, waarna hij de emmer met stukjes schuimplastic over hen heen gooit. De zaal reageerde direct en duidelijk. Het zou te ver voeren om alle drieëntwintig thema's te behan delen. Ik wil wel hierna een aantal dierbare herinne ringen van optredens ophalen. Een thema is geweest 'Het magazijn van terugge stuurde goederen'. Sint loopt met twee Pieten tussen alle rekken met geretourneerde, ongewenste cadeau tjes. Plotseling valt zijn oog op een klein stukje ka toen. "Wat is dat nou weer, Piet?" "O Sint daar hebt u geen verstand van." "Ja, maar er staat wel wat op het kaartje dat er aan hangt." Hij leest hardop wat er op dit kaartje staat. "Gevonden op vrijdagavond, om twee uur, op het kerkhof aan de Kogerstraat. O, er staat ook nog een naam op. Daar begrijp ik niets van. Ik zal de dame in kwestie straks even boven roepen." Dat laatste gebeurde echter niet. De meeste leerlingen wisten alle bijzonderheden al geruime tijd. Twee da mes en drie heren uit klas twee waren die avond laat elkaar gaan verkennen. De derde heer was toen werk loos en knoopte de twee bh's maar om het hoofd en rende wat rond. Toekijken was ook geen leuk alterna tief. Sint heeft hier met geen woord over gerept, dus alles bleef zeer beschaafd. De jongedames hebben wel de hele ochtend in spanning gezeten en zouden liever onder hun stoel liggen dan zo duidelijk zichtbaar erop zitten. Over medewerking van 'hogerhand' hadden wij niet te klagen. 'Wie van de drie!' was dit maal ons thema. Uit de luidsprekers in de Koninghal klonk de stem Menno Eelman als Sint, één van de Pieten is Sieme Zijm. Maar wie is die andere Piet? Het kleine jochie is Romein Dros, zoon van gymleraar Simon Dros. foto coll. Menno Eelman Nummer 105 december 2012 Historische Vereniging Texel 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 21