wel de bijzondere verdiensten van sommige historische personen, 'rechte heiligenzoals Petrus en Paulus. Ouwe Sunderklaas Sint Nicolaas werd later vooral op 5 december gevierd. En op Texel een week nadien nóg eens: Ouwe Sunder klaas. Ook de vieringen zijn 'net even anders' dan el ders: "Dagen, weken van tevoren werden de costumes ge naaid, die men op 5 en 12 December zou dragen. Op 5 én 12 December, want Texel heeft een 'jonge en een ouwe Sunterklaas', nog altijd. De eerste dag is steeds meer het feest van de kinderen geworden: s middags en in de vooravond lopen de kleintjes en de wat ouderen gemaskerd over straat - ze brengen bezoeken bij familie en kennissen en worden getrakteerd op chocola en spe culaas. Aan het avondmaal is er overvloed van taaitaai en moppen - 'Jantjes van Gaaien' en 'kruutboltjes' leg gen getuigenis af van de vakbekwaamheid der brood bakkers en vóór bedtijd worden de mandjes onder de schoorsteen gezet, waarin Zwarte Piet zijn gaven zal brengen; 6 December is 'soekertjesdag'- de verstopte mandjes worden opgespoord en de pret van spelen en snoepen neemt een aanvang. Maar op 12 December zijn de ouderen aan de beurt. Dan verschijnen om een uur of zes de wilde 'straatvegers' met hun bezem om de jeugd van de straat te verdrijven. Wilde jachten achter de uitdagende jongens verhogen de vreugde der sensa tie; nog klopt mijn hart stormachtig als ik het geluid van een koehoorn hoor, het instrument, waarmee deze ridders van de bezem hun komst aankondigden. Als de straat gezuiverd is, komen de gemaskerden uit de huizen. Zonderlinge vertoning: wezens van allerlei aard bewegen zich door het dorp, niemand kent den ander, wonderlijke situaties doen zich voor." Aldus de uit Oosterend afkomstige schoolmeester D.T. Daalder (1936).3 Liefdadigheid De zesde (en laatste) druk van het boek van de 17e eeuwse Texelse dominee verschijnt nog in 1805. En daarna kantelt het beeld. Hoe róóms was de goede bisschop eigenlijk? O, bisschop schoon 't niet ligt (gauw) een Heilige vertrouw Gij zijt een Heilige, dien 'k haast aanbidden zou; Eén daad van minzaamheid, van weldoen was Uw leven Uw liefde heeft U de naam, de onsterflijkheid gege ven. Illustratie door Carl Sierig bij P.A. de Cénestet 'Een Sinterklaasavond' in Eerste gedichten, 1878. 3 Viruly, Strijbos en Daalder, deel 1 blz XLIV 16 Historische Vereniging Texel Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 18