^*a*» V/Z/v/il/tb - u //'tf///m>m? De ligging van de brede Duinen achter den Westen zeer goed aangeduid op de kaart, zo schrijft Gevers in zijn Journaal. En dat was deze kaart. Fragment van de kaart van het eiland TEXEL en annexe EIERLAND door Jan Peereboom Bz., gecopieerd door C. Boling in 1 805 10 Historische Vereniging Texel Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 12