Reactie op het artikel van Ed Vermeulen over Ome Kees in HVT103 Van Ben Gieze ontvingen we een waardevolle aanvulling en correctie op het artikel over de bunker op het strand van De Koog, die Ome Kees uitbaatte als kiosk. Ben Gieze merkte terecht op dat de bunker van het type 667 Kl eins tschar tens tand für 5 cm KwK (5 cm Kampfwa- genkanone) een kanon van 5 cm (kaliber) herbergde, be doeld om het strand te bestrijken. De muur rechts op de foto van HVT 103 blz 16 moest voorkomen dat vanuit zee direct op het schietgat geschoten kon worden. Ge zien die functie was zo'n bunker echter niet in de dui nen ingebouwd en verscholen, zoals Vermeulen zijn jeugdherinnering beschreef. Ed Vermeulen herinnerde zich dat hij in 1948, als jo chie van 6 jaar oud, nog een stuk geschut in die bunker zag. En Hans Eelman bevestigde dat ook de jeugd van De Koog dit geschut ontdekt had. Later, in de jaren van Ome Kees kon je om de bunker heen lopen en vervolgens verdween hij helemaal. Tenslotte leverde dit verhaal nog een reactie op van Inge Daalder-Fetter, met een foto van haar Ome Ybele uit Leeuwarden en dat was dezelfde man als de Ome Kees van Ed Vermeulen. Foto met een vraag Wat gebeurt daar? Waarom staan al die vrouwen daar te glimlachen voor het huisje van vogelwachter T(h)eun Brouwer 'de Pettemer'? En waarom staat Jo Daalder met een mooie jas aan terwijl de meeste vrouwen nog een schort voor hebben of woont ze niet in deze buurt? Wij weten het niet! Op de achterkant van de foto staat: huwelijk Wim van Li ere. Wim van Liere, Oost O 75 trouwde 27 mei 1944 met Janny Koning van Kerkplein 8 in Oosterend. In de on- dertrouwadvertentie in de Texelse Courant wordt ook zondag 21 mei genoemd op Oost. Staan die vrouwen misschien te kijken naar Wim van Liere, onderweg om z'n bruidje op te halen voor de ker kelijke inzegening? Of arriveren bruid en bruidegom net op Oost om alle fe licitaties in ontvangst te nemen? Of hebben ze tussen de sluiting van het kerkelijk en het burgerlijk huwelijk nog even een lekker hapje op Oost gegeten? In mijn jeugd in Oudeschild kwamen de vrouwen daar voor naar buiten, schorten nog voor omdat ze voor even het werk moesten onderbreken, en dan in koor 'de bruud, de bruud' riepen. We vragen uw medewerking. Kijk eens naar de namen. Daar staan soms aanwijzingen bij. Neem bijvoorbeeld nr. 4, Grietjebuur, moeder van Jopie van der Slikke. We mogen aannemen dat Grietje getrouwd is met ene van der Slikke en dat Jopie zowel een meisje als een jongen kan zijn. Nr. 13. Sietske Horrius-Eelman draagt naar we aanne men haar dochtertje op haar arm en die heet Klaske Eel man. Klopt niet! Heet moeder soms Sietske Eelman- Horrius? We weten het (nog) niet. Kijk eens naar nr. 27 en 29. Jantje Ellen is de moeder van Arie Koopman en Neeltje Ellen-Bakker zou de grootmoeder zijn. Jantje komt nog maar net met haar hoofdje boven de heg uit. We prijzen ons gelukkig dat we al een aantal namen hebben, maar zoals u ziet, zijn die niet volledig. We wil len graag nog veel meer over de namen te weten komen, maar vooral wat daar loos is allemaal. Uw reacties graag naar Ria Schraag 0222-314753 of mail naar Simon Dros: simonoudeschild@texel.com. Wij wachten met spanning uw reacties af. Wij wilden deze prachtfoto graag op de voorzijde van dit blad plaatsen, maar de kwaliteit van de foto laat dat helaas niet toe. Wie kan ons blij maken met een betere foto? Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012 l De latere "bunker van Ome Kees" tekening in coll. Ben Gieze 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 8