Ander duingebruik heeft op Texel maar tot een enkele naam geleid. Namen die echo's zijn van lokaal gebruik zijn onder andere een Bleekerij voor linnen (eind 18e eeuw) bij de Bleekersvallei, en de eerder gemelde Zand- nol, waar zand werd gewonnen. De naam van het Pom- pevlak, dat tot 1993 deel uitmaakte van het toenmalige Texelse waterwingebied, lijkt niet zo oud, aangezien de waterwinning hier pas in 1956 begon. Maar in werke lijkheid is ze veel ouder, en komt al op achttiende eeuwse kaarten voor, waarop aan de noordkant van de vallei ook een waterput staat vermeld. Hier werd in de tijd van de zeilvaart al water voor schepen op de Rede van Texel ingeslagen, net als in de Wezenputten bij de Hoge Berg. De naam van de Korhoek of Karhoek gaat vermoedelijk terug op de karren die vanaf de put in het Pompevlak met watervaten naar het oostelijker gelegen strand reden. Daar werden de vaten overgeladen in bootjes die de schepen op de zuidelijke rede van Texel van water voorzagen. Enkele eendenkooien komen terug in veldnamen als Oude Kooi en 'De Kooi'. Kenmerkend voor Texel is de afwezigheid van veldna men die naar de jacht verwijzen, een enkele uitzonde ring daargelaten: een Fazantenlaan aan de bosrand en een Voerakker, waar in de 19e eeuw met voer voor jachtwild (fazanten) werd ingezaaid. Van 1909 -1922 was dat grasland, daarna bouwland en wildakker, om na 1933 alsnog te worden bebost. De Tweede Wereldoorlog resoneert maar bescheiden in drie veldnamen: het Nonnenklooster (een bordeel), de Bunkervallei en de Spoorbaan, genoemd naar het spoor lijntje dat de Duitse bezettingstroepen aanlegden van Oudeschild tot voorbij De Koog, om materiaal voor de aanleg van verdedigingswerken aan te voeren. Nu is een gedeelte een wandelpad van de Koog naar paal 17 en zingen nachtegalen in de opgaande struiken. Ook langs het Pompevlak en het Grote Vlak ligt nog een deel van deze spoorbaan, waarvoor deze naam nog gebruikt wordt. Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012 Onrust met kaap, staak, drenkelingenhuisje en schiet schijf VOOr bommenwerpers. Coll. Maarten Stoepker Hooien op de Ploegelanden coll Maarten Stoepker 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 28