Deze mededeling vormde de impuls tot enig speurwerk, dat tot het volgende resultaat leidde. Als eerste werd de gemeentesecretarie te Den Burg op Texel benaderd, die een uittreksel verschafte uit het re gister der strandvonderij. Hieruit blijkt dat op 12 maart 1876 het Noorse schip 'Laurdal', dat met een lading ijs op weg was van Drammen (Noorwegen) naar Limerick in Ierland, in noodweer geraakte en voor de Texelse kust verging. Toen bekend was om welk schip het hier ging, was de volgende stap het schrijven van een brief naar de Noorse ambassade met de vraag of en zo ja waar inlichtingen omtrent dit schip konden worden verkre gen. Deze instantie wees ons de weg naar het 'Norsk Sjöfartsmuseum' te Oslo, dat zo welwillend was de be schikbare documentatie te verschaffen. Hieruit bleek dat de 'Laurdal', die hierbij in volle glorie is afgebeeld, in 1850 in Pittsburg (USA) als emigrantenschip werd gebouwd. Historische Vereniging Texel Nummer 104, september 2012 Cornelis Christiaen Dommershuizen, 'De schipbreuk van de Laurdal', 1 876, doek, 77,5 x 127 cm. Foto: Patrick Piersma, Kaap SkiI De 'Laurdal' in volle glorie. Foto in coll. Norsk Sjöfartsmuseum, Oslo 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 22