Vereniging Moed, Volharding en zelfopoffering Rechts vooraan één van de redders van 24 maart 1 895 Wanneer deze foto is gemaakt in niet bekend. Het zal ergens tussen 1910 en 1920 zijn geweest. Met behulp van Wim Kalkman, ook bekend in histori sche kringen op Texel en Jaap van den Berg van de Hel- derse Historische Vereniging zijn alle namen op één na gevonden. Twee namen waren bij hen onbekend en dat waren dus de namen van de twee Texelaars. Volgens Fulps Krijnen hebben zijn overgrootvader en mijn opa de onderscheiding gekregen, omdat ze zich vrijwillig voor een reddingsoperatie hadden aangemeld. Hij wist helaas niet meer om welke redding het ging. Hij heeft nog een medaille met inscriptie. Bij de familie Backer is die niet meer te vinden. Wel heb ik nog een draagspeld in mijn bezit van de vereniging MVZ, een reddingboot met twee gekruiste roeispanen. De namenlijst (van links naar rechts): Voor: Jan Bijl - Janus Kuiper - Cornelis Roetman - G. Mulder, voorzitter - Dorus Rijkers - Jan van Dok - M. Schouten. Midden: Duinker, Texelse boot - RJ. Dekker - J. Smid - Markman - W.E Laan - Levi Colthof en J. Dito. Achter: Coen Bot - Brederode - Diedenhoven - Theunis Backer, Oudeschild1) - - Dirk Krijnen, Oudeschild2k De Cock en de antiquiteiten van Texel 2 oude dekenkasten, 2 kleijne greene dito, 1 lessenaar, 2 mutsekistjes, 6 tafels so groot als kleijn, 3 bedbankjes, 2 haardschutjes, een plaatbord, 6 stoelen, troortje, nog een dito met glazen, 2 mande doosen, een spiegel, 2 oude schil- derijtes, een vriesse hangklok Dat is een klein deel van de spullen die Trijn Cornelis van Catharinahoeve in huis had rond 1760. in haar tijd en nog lang daarna stond bij elke bedstee een bed- bankje, er waren tafels, stoelen en kasten in elke boer derij. Toch is er weinig echt Texels antiek bewaard ge bleven. Waar is dat allemaal gebleven? Uit de dagboeken van dominee Huizinga is op te maken dat veel oude voorwerpen zijn afgevoerd naar Rotter- Theunis Albertsz Backer was getrouwd met Maartje Dirks Hemel rijk Dirk Fulpsz Krijnen was getrouwd met Jantje Simons Kuiper. Theo Backer Az. t 2012 Nummer 104, september 2012 Historische Vereniging Texel 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 13