UITGAVE v4l DE PI NUMMER*. 1 fwwmr- SEPTEMBER 2012 £v Regionaal Archief sSS ^//7/////Mf-:-: TEXEL Schaal 1i100000 Half MMT f**m* XeérrimmdstAe «fA« if :'f .„■t 1K*fft Straat rti Ormant maf Vaeipmd J*r4 historische VERENIGING

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 1