Bibliotheeknieuws De heer P. van Hoof: archiefstukken van toneelvereni ging Sintjan. Fam. van der Linden te Cocksdorp: diverse oude prentbriefkaarten. Mevrouw A. Geus: familiefoto's, ULO schoolkranten, pensiongidsen, Adresboek van Texel 1948, Zakengids van heel Texel (z.j.), Zaken en beroepen Adresboek van Texel (z.j.) en diverse documenten. Stichting Woontij via de heer H. de Porto: Het Arme Kisje van Kerckhof met daarin: Ontvang en Uitgave ten behoeve der Armen Kamers in de Waalderstraat aan den Burg op Texel, Beginnende met 1848 t/m 1962, Nutsbouwstichting Texel: Kasboek 1919 - 1948 en Grootboek 1934 - 1957, Bestek en Voorwaarden met tekeningen voor het bouwen van 5(6) woonhui zen te den Burg 1919 (1920), foto's van woningbouw- woningen, 25 jaar Stichting Bejaardenzorg Texel. Mevrouw G. Trap-Ellen: familiefoto's. De heer PA. Bakker, gegevens over schapenhouderij en wol in de 18e en 19e eeuw. Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen voor de vereniging betreffende Texel, dan kunt u contact opnemen met: M. Bakker-Zijm, tel. 0222 - 312113, of A. van Heerwaarden, tel. 0222 - 313036. De bibliotheek is de maanden juni, juli en augustus gesloten. Vanaf september bent u weer van harte wel kom op de maandagmiddagen van 15.00 uur tot 17.30 uur. Ontvangen van: De heer W. v.d. Gracht: veel foto's van de fam. J.W. Bakker, timmerbedrijf Gravenstraat. De heer Jac. Dijt: 8 legpuzzels van Ons land in mobi lisatietijd, uitgave Drogisterij De Magneet. Fam. de Ridder in Den Hoorn: familiefoto's en rouw- circulaires. Mevrouw A. Duivenstein te Heiloo: Litho van de bla zerschuit TX 119. Mevrouw M. Zandstra-Houwing: dia's van J.P. Houwing over de periode 1960 - 1970, het gasten boek van Pension Beatrix 1937 - 1951, notitieboekjes van H. Houwing over flora en fauna ook buiten Texel, De Waddeneilanden reispocket en diverse documen ten. Heintjevaar; een echte Tesselaar Bruuzer: Het woordje bruuzergrofwerkendpersoon; (met de Franse slag); wildebras, was alom bekend. De dikke Van Dale, weet er niets over te melden. (Ook *bruiser' een veronderstelde Nederlandse vorm, wordt ook nergens vermeld)De woordbekendheid bij geïn terviewden was 98%. Het Friese; bruzer heeft dezelfde betekenis. Het Engels kent 'a bruiser' dat was een professionele bokser of een grote, zwaargebouwde man. - Marga en Piet Keijser vinden één van hun kleinkinde ren 'een echte bruuzer.' "Hij is een wildebras." - Henkie van Heerwaarde uit Den Burg werd 'Henkie de Bruuzer' genoemd, 'omdat hij zo'n druk persoon was,' zei mevrouw Ilse Dros-Beers. - Een kleinzoon van mevrouw Vonk rost met zijn fiets zo de dijk op en af, daarom vindt ze hem 'een echte bruuzer.' - Mevrouw H. Amsing-Mosk en de familie Roeper ken nen dit woord ook in de betekenis van 'harde werker.' De heer van Splunter noemde eveneens een rauwdou wer, een slordige werker. Alle betekenissen van het Tessels Woordenboek zijn dus bekend. - Mevrouw M.J. Kikkert noemde ook nog het woord 'verbruust.' Je bent hillegaar verbruust,of 'je siet er ver- bruust uut,' je ziet er verhit uit, met een rooie kop, om- datje druk in de weer bent geweest'. Conclusie: Hier is dus duidelijk verwantschap te zien tus sen Tessels, Engels en Fries wat betreft vorm en betekenis. Het is niet exclusief Tessels, misschien een Frisisme. Theo Backer Extra openingstijden in 201 2 archief Gemeente Texel Na de vakantieperiode is het archief van de Gemeente Texel op de donderdagmiddagen 4 oktober, 8 november en 6 december van 14.00 tot 16.00 extra geopend, spe ciaal voor leden van de Historische Vereniging Texel. Nummer 103, juni 2012 Historische Vereniging Texel Inmiddels gesloopte boerderij aan de Molenstraat op de hoek van de Molendwarsstraat in Den Burg, aquarel door Wouter Ydo. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 5