no a Colofon Bestuur Redactie Nabestellingen blad Van de redactie Van het bestuur Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 KvK 40636276 Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ISSN 1384-7171 Nummer 103 Juni 2012 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 20,- per jaar Duolidmaatschap 25,- per jaar Bankrekening 36.25.16.170 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 7,50. Gijs Oskamfonds: 36.25.26.621 Correspondentieadres: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historische-vereniging@texel.com E. Vermeulen (voorzitter) Slotskolk 6, 1794 BG Oosterend, tel. 0222 318656 A. Oosterbaan (secretaris) Warmoesstraat 40, 1791 CS Den Burg, tel 0222 310590 E Rootlieb (penningmeester/ledenadministratie) Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg, tel. 0222 313628 M. Bakker-Zijm (bibliothecaris) Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg, tel. 0222 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 M.J. 't Hart, Klif 45, 1797 AK Den Hoorn, tel 0222 319939 M.C. Stoepker, Thijsselaan 81, 1791 VG Den Burg, tel. 0222 312940 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 H.H. Lasthuizen, Watermunt 13, 1796 BN De Koog, tel. 0222 317727 E.M. Banki, Schilderend 89, 1791 BC Den Burg, tel. 0222 321654 S. Dros, Heemskerckstraat 80, 1792 AC Oudeschild, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 M.C.A. Palm, Vroonlant 31, 1791 WK Den Burg, tel. 0222 312154 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20 Den Burg, tel. 0222 312113 Al sinds eeuwen is Texel aantrekkelijk voor allerlei soorten reizigers. De opkomst van het (massa)toerisme leverde een ware toestroom op, die in de vorige eeuw begon. Op de fiets, met bagage en tenten beladen, kwa men die eerste toeristen naar ons eiland. De vogels, de planten, het landschap, strand en zee waren grote trek pleisters, zoals blijkt uit de herinneringen van Carla ten Haaf, Gerard Kuip, Ed Vermeulen, Sieme de Waard en Th. de Lange. De laatste had het er zelfs voor over om "langs protestante wegen" Texel tijdig te bereiken. Er gingen ook mensen van Texel af, "vrijwillig gedwon gen" zoals Kees Witte die verplicht tewerk gesteld werd in Duitsland in 1943. Hoe het er toen aan toe ging, blijkt uit zijn postkaarten en het verhaal van Peter Witte en Sjaak Schraag. Gelukkig merken we aan de reacties, dat ons blad goed gelezen wordt. Zo levert onze vaste rubriek 'Foto met Vraag' vaak reacties op en ook deze keer hopen we dat u ons verder kunt helpen. Monica Maas heeft 'Tessels Pra te' weer treffend geïllustreerd en mocht die rubriek u, naast een glimlach, een aanvulling of nieuwe anekdote ontlokken, wij houden ons daarvoor aanbevolen. Theo Backer, de Tesselse taaienthousiasteling die Hein- tjevaar, een echte Tesselaar schreef, waaruit we in elk blad een kort verhaaltje publiceren, is op 14 april jongstleden plotseling overleden. Wij gaan door met zijn nalatenschap en in dit blad vindt u 'De Bruuzer'. Regelmatig vallen ons grote of kleine meevallers ten deel. Als dat aanvullingen betreft op onze collectie leest u ze in onze vaste rubriek bibliotheeknieuws. Bij grote uitbreidingen van de collectie, zoals onlangs het geval was met veel topografisch historisch materiaal uit de gemeentelijke kunstcollectie, leest u dat in deze rubriek. De Krim, door A.D. Blok van der Velden, 1 948. Nummer 103 juni 2012 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 3