V WERKT IN UITSCHIAND m //rrf OOK ZOO TEVREDEN 4 twee tafels met twaalf stoelen, een allesbrander en twee toiletten. Ook was er een douche, maar meer dan je voeten ermee wassen kon je niet. In de slaapzaal ston den zes stapelbedden. In juni 1943 waren er ongeveer 36 bewoners. Gezien de situatie waren de omstandigheden redelijk In een naastgelegen complex huisden tewerkgestelde Duit sers. Dit waren vaak experts op een bepaald gebied zo als chemie of ze werkten aan experimenten, bijvoor beeld aan de V 1. In de appartementen heerste een goede sfeer. Door de 48 bewoners was een voetbalteam samengesteld, er was een schaakclub en er werden regelmatig cabaret avonden georganiseerd. Er waren twee categorieën van tewerkgestelden. De eerste categorie bestond uit krijgsgevangenen, crimine len, Duitsers die openlijk tegen het regime waren en mensen die tijdens razzia's waren opgepakt. Deze zaten in barakken naast het Bereitschaftslager Apollensdorf en werden continu bewaakt. De tweede categorie be stond uit mensen die uit de buurlanden kwamen, zoals Nederland, Frankrijk, Italië en België. Deze werden door de Duitsers meer gezien als employees en niet als dwangarbeiders. Nederlanders kwamen nog beter uit de bus, ze hadden op school meestal onderricht gehad in meerdere talen en stonden bekend als een natie van handelaars. Ze ontvingen salaris en een ziekenfondsbe- wijs. Het salaris ging voor circa 95% in het Bereitschaf- slager op aan dagelijkse beslommeringen. Het reste rende bedrag werd besteed aan een bioscoopje in Griebo of aan vermaak in Wittenberg. De ziekenfonds- kaart was nodig voor een bezoek aan de dokter of tandarts. Volgens ingewijden ging het er gemoedelijk aan toe. De Nederlanders, maximaal 48 in totaal, waren gehuis vest in een voormalig opleidingsinstituut voor de Ar- beidersdienst en later de Hitlerjugend. Deze groepen zaten aan het front waardoor de gebouwen leeg ston den. Het Bereitschaftslager Apollensdorf bestond uit een stenen complex met een parkje en een brandweer vijver en was vrij toegankelijk voor de bewoners. Het Nederlandse complex bestond uit appartementen met elk twaalf bewoners. Er stonden in het appartement De springstoffabriek in Reinsdorf Naast het park was een barakkenkamp met gevange nen uit de Oekraïne, voornamelijk jonge vrouwen. Ie dere dag liepen zij onder zware militaire begeleiding om 6 uur 's morgens naar de fabriek in Reinsdorf en kwamen op het einde van de werkdag weer onder be geleiding terug. Tijdens de mars naar de fabriek werd luidkeels gezon gen. Het was van ver te horen, een bewijs van saamho righeid onder Oekraïners. De vrouwen moesten in de fabriek zwaar en smerig werk doen. De fabriek was voorzien van een spoorwegemplacement. Grondstoffen werden aangevoerd en de geproduceerde springstof Adres ......S??. VT? MELDT U AAN BU! iRBEIDSBUREAU 't. No. AANVRAA6 BUITENLANDSCH PASPOORT ging in) Naam Voornamen Echtg, Wed an Geb. 'fAV. Beroep Nat. Met echtg.-- Geb. en kinderen te Oud paspoort Betaald/ Datum /^V? Gezien, dé/administrateur, Chef der Afdeeling Bev. Reg. en Verk., Afhalen A- Stadsdrukker!) Amsterdam *13240-6-48-5000 00 f Zegel ontvangen Aanvraag buitenlandsch paspoort Wilhelmus Hendrikus Witte Coll. Stads Archief Amsterdam 30 Historische Vereniging Texel Nummer 103 juni 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 32