ïL Ik- dikwijls Engels gras staan. Wij vonden het op de dijk bij het gemaal in Waal en Burg. We reden door Den Hoorn en dan door 't duin naar 't strand. Den Hoorn was vroeger een zeedorp, maar ligt er nu een heel eind vanaf. Het uitzicht van Loods mansduin moet wondermooi zijn. Vijf valleien liggen er op een rij; de vierde is de Geul, de vijfde is zich aan het vormen. Bij de Mok is een broedplaats van kluten, sterntjes en visdiefjes. Eigenlijk hadden we nog veel meer naar het zuiden moeten gaan, daar zijn veel schelpen op 't strand: mesheften, enzovoorts. Na een eind rijden kwamen we in de richting van 't strand 'n zandweg door 't duin in 'n duinvallei waar de Moksloot loopt, die door de duinvallei naar de Mok in zee gaat. We moesten nu en dan 'n hek open maken. De Moksloot is in 1839 gegraven, ontwatert een duinvallei en maakt cultuur mogelijk, maar verdreef de vogels van hun broed plaats; er ligt een brug over. Nadat vader de brug goed gemonsterd had, mochten we erover met onze auto van 1300 kg. In die duinvallei was 't druk van vogels, kieviten en wulpen. Jan en ik gingen kievitsei eren zoeken. Een boer hield ons in de gaten bij zijn boerderij. Eieren zoeken is niet erg, maar eieren ra pen is bij de wet strafbaar. Een boterham smaakte wel, want het was ongeveer 12 uur. In de vallei moet jeneverbes groeien, daar fak kel genoemd, maar we zagen ze niet. Spoedig liepen we verder. We zagen gele bloemen bloeien in de wei; het bleken narcissen te zijn, dus waarschijnlijk zijn er vroeger bloembollenvelden geweest. Later zagen we nog heel wat narcissenvelden. Deze trokken niet zo zeer vaders aandacht, maar wel hele velden met sneeuwklokjes. 'n Paar mannen zeiden dat het 't nog een minuut of zeven was naar 't strand, maar vader ging liever de auto bewaken en z 'n middagdutje doen. Wij op weg naar 't strand. We zagen er zo midden tussen de dui nen 'n schaap met lammeren. Op een plaats was 'n vijvertje, een plasje van een paar vierkante meter. Op merkelijk waren de vele konijnenpaadjes die er naar toe liepen. Vlak bij zee was het duin begroeid geweest met struikgewas, dat was echter dood en zag eruit of het verbrand was. Er tussen stond echter helmgras, uitgedroogd door de duinafslag. Er was 'n flinke steil- rand. Op het strand zagen we alleen groepen grote meeuwen en scholeksters. We sloegen aan 't jutten, TexeHDe KooQ-r Panorama De Petten, tekening door Sjoerd Kuperus. Nummer 103 juni 2012 Historische Vereniging Texel 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 27