We voeren de haven van Oudeschild binnen. Oude- schild heeft een molen, garnalenkokerij en scheeps timmerwerven. Aan de kust van Oudeschild liggen enkele vervallen schansen die vroeger de Texelse ree moesten beschermen. We huurden een auto voor 7 cent de kilometer zon der chauffeur. De route is het best te volgen aan de hand van de kaart van 't Texelalbum. We wilden eerst naar Den Hoorn en volgden de weg die op de kaart achter in het album is aangegeven. Maar de gewone weg was ergens opgebroken en we moesten dus over Den Burg, zeiden ze. Op de Hoge Berg zagen we de bekende groeve, waar veel zand uitgehaald is voor het maken van de pol derdijken; want afgezien van de duinen is de helft van Texel wel polderland. Vóór die groeve stond Verbo den Toegang, 't Is een natuurmonument, wegens 't mooie profiel, waaruit de bouw van 't oude Texel te leren is en vooral wegens de vele graafbijen en andere insecten die in de steile wand van de groeve leven, 't Is er fijn, geel zand, dat zagen we ook al van de weg af, dus geen duinzand, maar zand dat er al lag in de ijstijd. Bovenaan een laag koffiedik, ondoorlaatbare en daarom onvruchtbare grond en eronder bijna steenhard, aaneengekit geel zand. De bekende keileem, 15 m dik, is ook in de Hoge Berg; dat is dus leem met keien erin, ook zo'n grote als waarvan de hunebedden gemaakt zijn; ze liggen ook in Den Burg in 'n museum, dat hadden we eigen lijk moeten bezichtigen. Boven op de Hoge Berg staat het overal zichtbare bos De Doolhof, waar oude beu ken en andere bomen staan. We hoorden er de specht lachen. We zijn het geheel doorgewandeld en hadden een mooi uitzicht over 'n groot deel van Texel. Aan de ene kant zien we 't oude Texel, zacht golvend land. Dat zullen de heuvels Noord- en Zuid Haffel geweest zijn. In 't zuiden verder 'tjonge polderland van de Prins Hendrikpolder. Ook zagen we Oudeschild met zijn kerkje weer liggen. We zagen de zogenaamde boeten, schuren voor scha pen midden in 't land, een grote, steile wand in 't oos ten met deur, zacht oplopend dak naar 't westen, dus 't sterkst gebouwd tegen de westenwind. Dat is wel nodig, want het waait erg op Texel, omdat over de zee de wind sterker is dan op het land, waar de wind door allerlei oneffenheden geremd wordt. Verder za gen we de gewone Noord-Hollandse stolpboerderijen: 'n vierkante stolp met piramidaal dak en haast geen bijgebouwen.(zie de ansichtkaart en let op de don kere dorsdeuren met grote wit geverfde boog). We zagen de vele tuunwoalletjes of tuinen van dikke graszoden als afscheiding van de percelen. In Tilburg spreekt men ook van tuin en bedoelt de heg om de tuin, daar hof genoemd. Op die tuinwoalletjes moet 't Dak van de boerderij heeft iets van 't dromedarisdak als in Staphorst. 24 Historische Vereniging Texel Nummer 103 juni 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 26