Een excursie naar Texel op 14 april 1936 Th. de Lange was geboren in 1897 in Spanbroek; zijn vader was een welgestelde aannemer. Na zijn priesterwijding in 1928 als priester van de SVD1 in Uden hoopte hij uitgezonden te worden als missionaris. In plaats daarvan werd hij benoemd als leraar aardrijks kunde en wiskunde aan diverse kleinseminaries. Zijn ongehuwde oom 'Jan Specie', aannemer in Spanbroek, financierde menig excursie, zo ook dit tochtje naar Texel. Samen met zijn broers Jan en Jo, aannemer in Spanbroek, hun vader en oom Jan, maakte Theo op 14 april 1936 een tochtje naar Texel. Daarvan maakte hij een verslag en illustreerde dit met prentbriefkaarten en uitgeknipte vogeltekeningen van Sjoerd Kuperus. Hier volgt een gedeelte van zijn verhaal. Het complete verslag, met illustraties, is te bekijken in de bibliotheek van de Historische Vereniging. tervliegtuigen. Bij De Kooy zagen we enkele vliegtui gen dalen en starten over 't groene vliegveld, 't Dalen ging vlugger dunkt me, dan in Soesterberg in 't losse zand. Wel een half uur voor 't vertrek van de boot waren we aan de haven. We konden onze auto veilig opbergen in de garage van hotel Den Burg, vlak bij de boot. De auto meenemen zou 3,— enkele reis kosten; als ze circa 1000 kg woog, had de chauffeur vrije overtocht en dat was toch te duur. De naam van onze boot ben ik vergeten, maar dat was de Dokter Wagenmaker of de Marsdiep. Vroeger voer ook de Dageraad, maar die is vervangen door de Dokter Wagenmaker en die kan wel 8 auto's meenemen. Dit zijn boten van de T.E.S.O., dat wil zeggen Texels Eigen Stoomboot Onderne ming. Daarom is de overvaart van auto's zo duur, op- gigg*"-1 We gingen voor de eerste keer met de eigen auto van Jo uit. We hopen dat 't niet voor het laatst zou zijn. Om 8 uur wilden we van Spanbroek vertrekken. We wilden zeker om 10 uur aan de boot in Den Elelder zijn en durfden daarom geen omweg te maken, bijvoorbeeld over Alkmaar. We gingen over Winkel, dus over nogal protestante wegen. We letten op De Kooy, waar de marineluchtvaart dienst beschikt over een vliegkamp met landvliegtui- gen; dezelfde dienst heeft de Mok op Texel met wa- dat men op Texel zelf auto's zou huren. Behalve een gewoon dek was er beneden een kajuit en dan nog een bovendek. In 40 minuten waren we over. 't Kostte 2e kajuit enkele reis 0,50 per persoon, op Zon- en Feestdagen en op Woensdagen dagretour 0,60. We voeren langs fort Harsens. Van de boot af hadden we een mooi vergezicht over de tamelijk ruige zee, op Onrust en op Texel. Bij de Mok leek 't wel hier en daar op klifkusten. De Texelstroom schuurt ook langs de dijk van de Prins Hendrikpolder, met gevaar voor ondermijning. Heel in 't zuiden van Teel vormt zich een nieuw duin: de kleine pannenkoek. Dat moesten we bij gelegenheid eens bezoeken. 1 Societas Verbi Divini, ofwel Gemeenschap van het Goddelijke woord; de paters werden ook wel Missionarissen van Steyl genoemd Nummer 103 juni 2012 Historische Vereniging Texel 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 25