- -' WB3a w&üt r lucht was vol van vogelstemmen en toen we dichter bij de baai van De Mok kwamen, groeide het aan tot 'n duizendstemmig koor. Voorzichtig hepen we, tel kens uitglijdend over de slibvlakte, die hier grooten- deels begroeid was met zeekraal en grijze zeealsem. Hoeveel vogels hier sliepen of voedsel zochten, was niet bij benadering te schatten want het was al aardig donker geworden. In troepen van honderden vlogen ze voor ons op, om wat verder weer neer te strijken. De kok- en zilvermeeuwen waren nog 't best te zien. Langzamerhand onderscheidden we echter in den chaos van geluiden de karakteristieke roepen van de bontbekplevieren, oeverloopers, tureluurs, scholeks ters, groote wulpen en regenwulpen, 't gekrijsch van den vischdiefjes en de groote sterns en 't ongearticu leerde reigergeluid. We ontdekten ook nog 'n plas achter de duinen, waar ook de kluut zich in 't koor kwam mengen. De terugtocht in 't donker leverde nogal wat hoofdbrekens op: elk duin, dat we over- klommen leek op 't vorige, maar eindelijk zagen we onze witte villa opduiken. Onvergetelijke dagen waren 't die we doorbrachten daar in Texel's blonde duinen aan 't eenzame strand, maar aan alles komt 'n einde, ook aan 'n week vacan- tie. Den laatsten morgen, al heel vroeg, streken we de tent en pakten we alles vast in. Daarna maakten we nog eens denzelfden tocht van den eersten dag. 's Avonds aten we voor den laatsten maal in onze lunchroom en na afscheid te hebben genomen van verschillende kennissen, verdwenen we, gepakt en gezakt in de richting van Oude Schild. Met de boot van kwart voor acht stoomden we 't aardige haventje uit; groote sterns vlogen over en krijsten ons 'n laat sten groet toe en 'n troepje zilvermeeuwen deed ons uitgeleide tot vlak bij Den Helder. We hingen over de reeling en zagen met weemoed den afstand al grooter en grooter worden. De zon zakte achter 'Onrust' en dat was 't laatste wat we zagen van ons zoo dierbaar geworden Texel. Eind Juli - begin Augustus'34 5. de Wèard Eerder verschenen in De Wandelaar 7e jaargang nr. 6, juni 1935 Nieuwe leden Mevrouw C.J. Bonne-van der Wal in De Koog, de heer en mevrouw Joustra-Kooger in Oosterend, P.J. Kooman in De Koog, mevrouw C.J. Vermeulen in Den Helder en C.J. Vinke in Oosterend. dMf i it- »."*r ^k- De Kapberg, Foto R. Carp 22 Historische Vereniging Texel Nummer 103 juni 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 24