1 I H 101. Daar hebben we veel tijd doorgebracht. Toen de oorlog uitbrak waren we in Den Hoorn, maar mijn ouders wilden terug naar Bloemendaal, al werd de boottocht naar Den Helder ons afgeraden. Er zouden magnetische mijnen in het Marsdiep liggen. Na de oorlog, ik had intussen mijn diploma als on derwijzeres gehaald, ben ik benoemd aan het school tje in Den Hoorn. En daar heb ik een heel fijn jaar ge had: klasse 1 en 2 en nog met de oude Aap - Noot - Mies- methode de kinderen leren lezen. Het was dat jaar een hele strenge winter, 's Morgens vroeg maakt Wil Duinker de grote kachel aan die in de hoek van de klas stond. De vader van Wil was de veldwachter. Hij bracht me aan het eind van de maand een bruin envelopje met mijn salaris: 90,00! Ik had een kamertje in het huisje H 101. We moesten het huis na de oorlog verhuren wegens de woning nood in het dorp en op het eiland, 's Avonds was ik meestal bij de gastvrije Mar en Piet Drijver. Als ik weg ging, kreeg ik altijd een kruik met een oude sok van Piet eromheen mee naar mijn koude kamertje. In de tijd dat ik les gaf op 't schooltje met hoofdon derwijzer Alderlieste en onderwijzer J.C. Ladiges, werd er catechisatie gegeven door dominee Van Bo ven en lering door een kapelaan uit Den Burg. Dan dronken we koffie in de pastorie tijdens het speel kwartier. Erg gemoedelijk. De dominee was dat jaar beroepen in Den Hoorn en het zangkoortje studeerde daar liederen voor in. Het was een gemengd koortje De achterkant van H 101 Winter 1 946-1 947. De openbare lagere school in Den Hoorn. Nummer 103 juni 2012 Historische Vereniging Texel 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 15