KUVDERUITZErVDING BROIVSWERKGROEP «m Drie kampen tussen 13 juli en 3 augustus J Franstalige Belg te zijn die vroeger in het kamp gelo geerd had en toen ook op vakantie was in Frankrijk. Dat vond Lyane toch leuk om mee te maken. Grote bedrijven als Bronswerk en Erdal kenden een regeling, waarbij kinderen van hun personeel naar een kinderkamp op vakantie konden. Zij betaalden een deel van de kosten. Tijdens de busreis naar Den Fielder en op de boot ging iemand van personeelsza ken mee als begeleider. Deze ging met alle kinderen de Tesoboot op en voer mee naar Oudeschild. De kin deren moesten onder in het schip en iemand van de leiding ging op de trap zitten zodat ze niemand kwijt konden raken. Bij aankomst stond de Tesobus klaar om ze naar 'Zeemansduin' te brengen. Vanaf Oude schild gingen Lyane en enkele leiders mee om de kin deren op te vangen. Hoe meer kinderen per gezin, des te goedkoper het werd per kind. Deze regeling was heel populair, er werd veel gebruik van gemaakt. Vakantie was toen nog niet zo vanzelfsprekend. Men was heel enthou siast over mevrouw Zeeman, ook de kinderen. Ze noemden haar "Tante Ly." De ligging van Zeemansduin was prima, je liep een stukje door de duinen en je stond zo aan het Mok- baaistrandje waar de kleine kinderen veilig in het wa ter konden spelen en goede zwemmers de Mokbaai over konden zwemmen naar de andere kant. Daar gingen ze dan even kijken naar de gebouwen en de militairen. Die vonden dat leuk en ze gaven de kinde ren een krentenbol. Toen dat bekend was, gingen elke dag steeds meer kinderen de Mokbaai over om een krentenbol te halen. De mensen van de Mok lieten zich niet kennen. Zij zorgden er voor dat er iedere dag in de keuken een mand met krentenbollen klaar stond voor de jeugd. De jeugd hoefde zich niet te vervelen. Bij het kamp was een volleybalveldje. Aan de andere kant van de Sedert 1957 brengen kinderen van onze personeelsleden gezamenlijk één of twee weken vakantie aan zee door. Dit jaar zal voor de vierde maal de kinderuitzending plaats vinden naar het KINDER KAMP ZEEMANSDUIN OP TEXEL. Zoals de meeste ouders al bekend zal zfjn is ZEEMANSDUIN een kinderkamp erkend door de Nederlandse Kampeerraad dat onder leiding staat van mejuffrouw Lyane Zeeman. De kinderen slapen in tenten, de jongere kinderen kunnen in het kinderhuis slapen. Het kamp ligt ten zuiden van Den Hoorn, vlak bij de Mokbaai. In deze (ondiepe) baai -.-3- kunnen ook de kinderen, die nog niet kunnen zwemmen, in hèt water. Lan$srriet itiand, door bos en duin maken de kinderen onder leiding heerlijke wandelingen en tochten. Aan het kinderkamp kunnen deelnemen jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar, waarvan een ouder werkzaam is bij n.v. Bronswerk/Machinefabriek Voorwaarts n.v./n.v. De Plaatwellerij/n.v. Kava. In verband met de grote belangstelling voor de uitzendingen zal de leeftijdsgrens van de deelnemers strikt worden aangehouden. De volgende kampweken zullen worden gehouden: van vrijdag 13 juli tot vrijdag 20 juli van vrijdag 20 juli tot vrijdag 27 juli van vrijdag 27 juli tot vrijdag 3 augustus 1962. De pensionprijs bedraagt 7,per dag per kind. Hiervan neemt de onderneming een gedeelte voor haar rekening. Voor de ouders bedraagt de te betalen vergoeding: le kind 4,50 per dag; 2e en volgende kinderen 3,per dag. De uitzending voor 1 week voor 1 kind kost dus 31,50 voor 2 kinderen 52,50 voor 3 kinderen 73,50 De reiskosten van huis naar n.v. Bronswerk Amsterdam en terug voor het kind en één der ouders worden vergoed. De tocht naar Texel gaat vanaf ons bedrijf aan de Grasweg te Amsterdam. De kinderen gaan onder leiding per autobus naar Den Helder, vandaar met de boot naar Texel. Wanneer u uw kind(eren) aan het kamp wil laten deelnemen, kunt u dit tot 1 mei schriftelijk opgeven aan de afdeling Personeelszaken Amsterdam, Grasweg 30, onder vermelding van de naam, geboortedatum en geslacht van de deelnemende kinderen, de periode waarvoor uitzending wordt aangevraagd, uw naam en adres alsmede de afdeling van ons bedrijf waar u werkzaam bent (indien u een onderscheidingsnummer heeft dit vermelden). In 1 960 waren er drie kampen van één week voor kinderen van medewerkers van de Bronswerkgroep (personeelsblad Bronswerkgroep) Zandsculpturen maken op het strandje bij de Mokbaai, 1960 8 Historische Vereniging Texel Nummer 103 juni 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 10