dat het portret dateert van na het overlijden van de kleine Jan in 1811. Na het overlijden van Gerrit in 1812 hertrouwde Cornelisje in 1814 met Hendrik Cornelisz Brouwer. Annaatje was toen 20 jaar. Op dit portret lijkt ze jonger. Ook de jongens lijken jonger dan ze in 1814 zouden zijn. Brouwer was kroegbaas van het Wapen van Amsterdam, tegenover de Maartenskerk in Oosterend; ook had hij een boerenbedrijf op Zevenhuizen. Hij was een gerespecteerd man: zo was hij voogd over diverse (half)wezen. Juist vanwege de grote gelijkenis tussen de jongens en hun vader beschouwen we de geportret teerde man als Gerrit Jacobsz Kooijman. Door deze ge lijkenis en de leeftijd van de kinderen komt Hendrik Cornelisz Brouwer immers niet in aanmerking als ge portretteerde. Mogelijk dateert dit familieportret uit 1811 of 1812, vlak na de dood van zoontje Jan en vóór het overlijden van Gerrit in 1812. De tweede optie is dat dit een pos tuum geschilderd familieportret is, waarbij de gezichten van de jongens dienden als basis voor de afbeelding van het gezicht van vader Gerrit Kooijman. Vooral de oudste twee jongens lijken immers sterk op hun vader. Het is het enige ons bekende voorbeeld van een Texels familieportret in laat 18e eeuwse stijl en geeft een beeld van kleding en sieraden van een welvarend doopsgezind Texels gezin.4 Deze niet gesigneerde gouache is geschilderd op de ach terkant van twee aan elkaar geplakte en in het Engels gestelde goederenlijsten, mogelijk een (scheeps?)vracht brief. Op een vóór de restauratie door restauratie-atelier Snoek Van Es genomen foto is in de kop met veel moeite het woord ship te lezen en in de opsomming van artikelen is alleen het woord tea goed zichtbaar. Helaas is die achterkant momenteel onzichtbaar verdwenen achter een vastgeplakte versteviging.5 Dit hergebruik van materialen was mogelijk een gevolg van papier schaarste, maar misschien kun je het ook zien als de spreekwoordelijke Texelse suunigheid. De doopsgezinde familie Kooijman-List en hun sporen in de archieven Het speurwerk in de archieven naar "onze" in 1766 ge boren Gerrit Kooijman leverde in eerste instantie nogal wat vraagtekens op. Niet iedere Texelse Gerrit Kooiman in het derde kwart van de 18e eeuw was immers onze Gerrit Kooijman. Zo was er een bootsman en latere grootschipper Gerrit Kooijman in Den Burg en een Ger rit Kooijman die in 1775 matroos was en waarvan aan genomen wordt dat hij in 1777 overleden is, toen zijn schip de Abbekerk op terugreis vanaf de Kaap verging. "Onze"Gerrit Jacobsz Kooijman was een zoon van Jacob Dirksz Kooijman op Zevenhuizen en de herber giersdochter Annaatje Dalmeijer. Vader Kooijman was kaagschipper, vrachtvaarder op Waddenzee en Zuider zee. Zijn kaag verkocht hij in 1796 voor 900,—6 Gerrit Kooijman van Zevenhuizen stelde begin maart 1781 een testament op bij notaris Abraham Wentel in Oudeschild.7 Dit suggereert dat hij kort daarna uit zou varen. Hij benoemde daarbij zijn buurmeisje Meijsje Koning tot algeheel erfgenaam. Bij haar voor-overlijden zouden haar ouders Teunis Koning en Engeltje Maar- tens Mossel van hem erven. Mochten zij beiden eerder overlijden, dan erfde hun volgende dochter Vrouwtje. Was Gerrit misschien verliefd op die buurmeisjes? Dat denk ik niet: beide buurmeisjes waren respectieve lijk 8 en 5 jaar ouder dan hun toen bijna 15-jarige buur jongen Gerrit Kooijman. Meijsje trouwde in 1784 met Reijer Sijbrandsz Koning en een jaar later trouwde Vrouwtje met Gerrit Cornelis Koning.8 Waarschijnlijk koesterde Gerrit Kooijman een warme genegenheid voor beide buurmeisjes en hun ouders, de kaagschipper en boer Teunis Koning en zijn vrouw de winkelierster Engeltje. Die familie Koning woonde op Zevenhuizen 5, in de boerderij waar nu Jook Nauta woont. Het gebeurde wel vaker, dat zulke jonge jongens een testament lieten opstellen als ze naar zee gingen. Meestal benoemden ze ouders, broers of zusters tot erf genaam, slechts incidenteel anderen die een bijzonder plekje in hun hart hadden.9 Dat was al een eerste sig naal dat Gerrit Kooijman zijn genegenheid op een niet conventionele wijze uitdrukte. Gerrit Kooijman en Cornelisje Pieters Eist trouwden in 1792. Hij werd toen zeeman genoemd. Ze voerden (mis schien pas later) boerenbedrijf op de boerderij op Mo lenbuurt, halverwege De Waal en Oosterend. Die boer derij was afkomstig van de moeder van Cornelisje, Hiltje Dirks List. Ter herinnering aan hun trouwdatum lieten ze in die boerderij een tegeltableau aanbrengen met daarop hun beider namen en daarboven een schip vóór een haven, mogelijk de haven van Oudeschild. Dit tableau moet op bestelling in Harlingen vervaardigd zijn. Hiermee werd een traditie geboren om bijzondere gebeurtenissen in hun leven door een kunstenaar vast te laten leggen. En op dit familieportret zien we de herin nering aan een gelukkig gezinsleven. In 1796 wordt een Gerrit Kooijman genoemd als be stuurder van de polder Waalenburg.10 4 Eelman, 76 5 Foto genomen door Snoek en Van Es restauratie-atelier in Leid- schendam 6 NHA 184/6902 fol 45 7 NHA 185/4927 fol 300 8 Dijt 9 Van Deursen, 184 10Karel van Empel Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 9