1988 tot een expositie van zijn schilderijen in het West- Fries Museum in Hoorn. In 2004 was in de expositie Meesterlijk Schagen ook werk van Cornelis Bok opgeno men. En in 2011 toonde het Zijper Museum in Schager- brug tien Zijper aquarellen van zijn hand in de tentoon stelling Cornelis Bok en zijn tijd. Naar aanleiding van de eerste twee exposities, als reactie op diverse oproepen en na onderzoek van de Historische Vereniging Schagen doken enkele onbekende werken van hem op. Dit was aanleiding voor de Historische Ver eniging Schagen om met de resultaten van het archief onderzoek en het inmiddels beschikbare beeldmateriaal een boek over Cornelis Bok uit te geven. Cees Bakker, John R. Brozius, Ruud van de Pol en Jan Plekker namen dit voortvarend ter hand en het boek verscheen in 2005. In september 2010 viel het oog van de eerste auteur van dit artikel op een kleine afbeelding in dit boek, de af beelding van het toen nog niet door Rutger Jan Brede- wold gerestaureerde portret van de Schager burgemees tersfamilie Roggeveen. Het was dan wel een klein plaatje, 6x7 cm, maar toch leek het enige verwant schap te vertonen met een familieportret in particulier bezit dat in 2009 in bruikleen geschonken was aan het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal. Een Texels familieportret Op dit schilderij zien we Cornelisje Pieters List met echtgenoot en haar vier nog in leven zijnde kinderen: Annaatje, geboren in 1794, Pieter, geboren in 1796, Ja cob, geboren in 1799 en Dirk, geboren in 1805. Haar eerste echtgenoot Gerrit Jacobsz Kooijman overleed in 1812. Hun dochtertje Hiltje en zoontje Jan waren in 1809 en 1811 overleden; zij werden slechts 7, respectie velijk 3 jaar oud. Het gezin woonde op een boerderij na bij de molen van Molenbuurt, tussen Oosterend en de Waal, rechts op de achtergrond. Links op de achter grond zien we Oosterend met de toren van de Maartens kerk. Het portret suggereert dat het gezin bij Zevenhui zen staat, de geboortegrond van Gerrit Kooijman. Cornelisje is afgebeeld met een rouwmutsje over haar tulen rouwkap. Samen met het ontbreken van beide overleden kinderen suggereren rouwmutsje en rouwkap Historische Vereniging Texel Nummer 102, maart 2012 De familie Kooiman-List omstreeks 1 81 2. Niet gesigneerde gouache, particulier bezit, in bruikleen bij het Cultuur historisch Museum Texel in De Waal. Foto Ad'ri 't Hooft

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 8