had niemand er iets aan. Henk maakte hierover opmer kingen tegen de Amerikanen. Die werden daar kwaad over. Boer Zwik haalde Henk toen weg, anders was het misschien wel slecht met hem afgelopen. Op een dag stond Henk met het kind van Dirk Zwik aan de weg. Een Duitse soldaat vroeg naar een fiets om mee te kun nen vluchten. Henk zei dat hij hier niet woonde. De sol daat ging toch op zoek in de boerderij. Na een tijdje kwam de Duitse soldaat met een fiets terug. Hij was woedend op Henk en schold hem uit. Henk kon dat ook en schold terug. Vermoedelijk had de Duitser hem wel neergeschoten als het zoontje van Zwik er niet bijge staan had. Henk is ongeveer zes weken bij boer Zwik gebleven. Op een dag moest hij een koe van Dirk Zwik naar een fami lielid, vier kilometer verderop, brengen. Henk was geen boer, dus vroeg hij hoe je zo'n beest moest vasthouden. Regelmatig ontsnapte die koe, vooral als er afgeworpen propagandamateriaal van de geallieerden naar beneden kwam of door een windvlaag de lucht in dwarrelde. Dan moest Henk de koe weer uit een voortuintje halen, en zovoort. Na een paar uur lopen kwam hij tenslotte op zijn bestemming aan. Via het Rode Kruis heeft hij naar huis geschreven waar hij zat. Samen met Zwik is hij nog in Winschoten geweest om naar de Canadezen te kijken die daar optraden met een muziekcorps. Dit is een cryptische titel voor een stukje over enkele schilderijen. Schilderijen van de hand van - of toege schreven aan - Cornelis Bok, een Schager kunstschilder, schrijver, dagloner, verversknecht, assistent deurwaar der en getuige bij huwelijken en overlij densaangiften. In de loop der jaren is veel van zijn (soms niet gesig neerde) werk verdwenen. Maar gelukkig duikt zo nu en dan weer wat werk van hem op. Zo'n vondst wordt in dit verhaal uit de doeken gedaan. Cornelis Bok Cornelis Bok is voor Schagen en de Zijpe wat Ad Blok van der Velden voor Texel betekent, maar dan ander halve eeuw eerder: een kunstschilder die zijn omgeving in aquarel en/of in olieverf vastlegde. Bok leefde van 1777 tot 1836. Hij groeide op in Enkhuizen. Schilderta lent zat in de familie: zijn oom Jan de Goeje was schil der van behangsels en rijtuigen bij de behangselfabriek in Hoorn.1 Daarnaast had De Goeje blijkbaar particuliere opdracht gevers. Zo kocht hij bij zijn werkgever gegrond schil- Later is hij naar Groningen vertrokken waar hij een fa milielid van Tromp (echtgenote van broer Jan Witte) ontmoette. Vervolgens ging Henk naar Zuidbroek waar hij bij particulieren werd opgevangen. Met een postauto kon hij meerijden naar Amsterdam. Uiteindelijk is hij met de trein via Amsterdam naar Den Helder gereisd. Op de dag dat de Russen (Georgiërs) met de boot uit Oudeschild van Texel vertrokken, 17 juni 1945, kwam Henk weer op Texel aan. Na de oorlog ging hij werken bij Electrohuis Martien Bakker. Tot aan zijn pensionering was hij metselaar. In 1965 is Henk samen met zijn vrouw Gré nog bij boer Zwik geweest. Elf jaar geleden hebben ze Hannover be zocht, de fabriek staat er nog steeds. Van zijn verblijf plaats in Hameien was niets meer terug te vinden, alles was daar plat gebombardeerd en vernieuwd. Hendrik Gerardus (Henk) Witte, metselaar, geb. 26-9- 1923 Den Burg, zoon van Petrus Theodorus Witte en Adriana Johanna Schoenmaker, is gehuwd met Gré van Rooijen. Sjaak Schraag dersdoek, voldoende om enkele kamers mee te behan gen en misschien bestemd voor klein, in te ramen werk.2 Uit archiefmateriaal bleek dat Cornelis Bok in 1799 op dook in Schagen, van waaruit hij tot in Waterland en Egmond aquarellen vervaardigde, alle mogelijke baan tjes aanvatte en regelmatig zonder inkomsten zat. Een flink deel van zijn tijd in Schagen was hij cipier van de passantengevangenis in de westelijke toren van het slot, door hem de Hel genoemd. Hij woonde zelf met zijn ge zin in de oostelijke toren, de Hemel. Het economisch tij zat hem niet mee en dat verklaart in ieder geval gedeel telijk die twaalf ambachten en dertien ongelukken. Cornelis Bok was een veelzijdig man, zo was hij ook schrijver van moralistische verhalen. Zijn naam is opge nomen in het Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse Letterkunde (1978) en in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek uit 1914.3 Onderzoek door de Historische Vereniging Schagen en een oproep in Schagen en wijde omgeving leidden in Een Texelse Cornelis Bok 1 Immerzeel, 283 - 284 Nummer 102 maart 2012 2 Bakker c.s., 5, 38 3 Bakker c.s., 7 Historische Vereniging Texel 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 7