____r ï3PP^ HenkWittes gedwongen tewerkstelling in Duitsland van juli 1943 tot juni 1945 j£fÜ M Mannen van 18 tot 35 jaar konden in de oorlogsjaren van 1942 tot 1945 verplicht worden opgeroepen voor de Arbeitseinsatz in het beroep waarin ze werkzaam waren. Ze kregen van de gemeente een schriftelijke oproep voor de keuring in Alkmaar. Je werd natuurlijk heel snel goedgekeurd. Er was iemand die zei dat hij soms neer viel. De keurmeester zei dat hij daar ook wel last van had. Geen reden voor afkeuring dus. Als je een besmet telijke ziekte onder de leden had werd je afgekeurd, daar moesten ze niets van hebben. Na een paar maan den ontving men een brief waarin werd vermeld wan neer men moest opkomen. Henk Witte werkte bij de firma M. A. J. Vonk in de Kogerstraat, hoek Jonkerstraat in Den Burg. Deze firma verzorgde de aanleg van elektra, ze installeerden wind molens en verkochten rijwielen en auto's. Henk Witte Rond 15 juli 1943 vertrok van Texel een groep van onge veer twintig personen om in Duitsland voor onbepaalde tijd te werk gesteld te worden. De reis ging per trein via Amsterdam, Deventer en Oldenzaal naar Duitsland. Nabij Bentheim werd gegeten. Vervolgens verder via Osnabrück en Minden naar Hannover. In Hannover werkten Anton Graaf als kapper, Adam Keizer, Nico Kuiper, Jaap Schraag, Dirk Witte en Simon Jan Zijm. De laatste bij de accufabriek Varta naast bandenfa briek Continental. Bij Varta werden accu's geproduceerd voor duikboten. Henk Witte werkte als automonteur bij de Auto-Union, filiaal en werkplaats, Pot Biëlskistrasse; Johan Zijm als lasser in een locomotieffabriek (Hanomag). Verder werkten in Hannover uit andere transporten Wim Boom en Anne Schotanus. Henk moest auto's repareren in de fabriek van Auto- Union. Dit bedrijf was in 1932 ontstaan uit een fusie van de automerken DKW (das kleine Wunder), Audi, Horch en Wanderer. In de fabriek werkten ongeveer dertig personen, waar onder Belgen, Fransen, Italianen, Nederlanders en Rus sische krijgsgevangenen. Deze krijgsgevangenen werden slecht behandeld. De barakken stonden op het terrein van de fabriek. In de slaapzalen werd geslapen op sta pelbedden met strozakken erin. Er werd gewerkt van 6 tot 6 uur, totaal 12 uur per dag waarbij onder de mid dag wel een pauze was. Als gevolg van bomschade werd er in later tijd minder gewerkt. Er werd een redelijk loon betaald. Werkkleding werd niet verstrekt, daar moest men zelf voor zorgen. Nieuwe schoenen waren moeilijk te krijgen. De voedselvoorzie ning was als volgt geregeld: de Duitsers in het Lager kregen bonnen, buitenlanders ook. In de middagpauze werd voor soep gezorgd door de fabriek. Men moest zelf brood kopen voor het morgen- en avondontbijt. De Lager-verpleegden hadden geen inkomsten, zij wer den door de fabriek gevoed. Na werktijd, zaterdagmid dag en zondag was men vrij. Soms had men brandwacht in het weekend. Uitgaan was er gewoon niet bij, vakan tie evenmin. Zelfs een verzoek om met verlof naar huis te gaan om een begrafenis bij te wonen, werd afgewe zen. Mocht er al eens iemand om dringende redenen naar huis, dan werd een ander persoon in zijn plaats ge steld als een soort gijzelaar. Henk zat het personeel in de fabriek wel eens op te jut ten en zei dan zoiets in de trant van "bij ons in Holland is alles beter". De leiding kreeg dit in de gaten en Henk werd prompt als politiek gevaarlijk bestempeld. Hierop werd het de collega's een tijdje verboden met hem te praten. B ombardementen Ze werden in de periode 1943 - 1945 regelmatig door de geallieerden gebombardeerd. Henk heeft daar wel hon derd bombardementen meegemaakt. Eerst kreeg men vooralarm, werd het menens dan kwam er luchtalarm. Ze begonnen in augustus 1943. Meestal 's nachts, soms overdag. Eerst werden markeerbommen rond een be paald deel van de stad afgeworpen, waarna zo'n wijk met een tapijt-bombardement door verschillende golven vliegtuigen werd gebombardeerd. Door zo'n zwaar bom bardement ontstond in het zuiden van de stad een vuur- storm, hier was niets tegen te doen. Het was één grote vuurzee. Op het terrein en in de fabriek stonden drie- Nummer 102 maart 2012 Historische Vereniging Texel 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 5