Van het bestuur Met voldoening kijkt het bestuur terug naar 2011. Er is veel gebeurd. De dvd "Echt op sien Texels", die eind de cember verscheen, was een groot succes. Probeer er nog maar eens aan te komen! Het nieuwe jaar beginnen we met lezingen en vertonin gen. Als het goed is, heeft Benno van Tilburg op 10 fe bruari verteld over het onderzoek naar het wrak "Aan loop Molengat". Op 16 maart vertoont Henk van Wijk de inmiddels vermaarde ondernemersfilm met opnamen van ondernemers, hun gezin en bedrijf op Texel, een Ontvangen van: De heer A. Maat: dvd van dorpsfilm Den Burg, ter gele genheid van 120 jaar KTF; Familie Van Boven: geboortekaartjes, rouwkaarten en enige foto's; De heer G. Witte: div. bidprentjes en enige foto's; Mevrouw G. Rüngs - Wuis: pijpenkoppen en plankje met tekst Gouden Boltje; De heer E Gieles: 75 jaar SV Texel, 1912 - 1987; De heer K. Witte: geboorte- en trouwkaarten; De heer J. Nauta: schoolblaadjes TEXULO uit de vijfti gerjaren, bidprentjes en een paar ansichten; De heer M. de Waard te Tilburg: div. Texel suikerzakjes; De heer H. den Brok: diverse filmpjes uit eigen archief; Mevrouw E de Vries - Dros: trouwkaarten en rouwbrie ven; Cultuurhistorisch Museum Texel: dvd vakantie op Texel 1947 - 1953 afkomstig van de familie Veldhuijsen te Amsterdam; De heer A. Brans: div. doopkaartjes en rouwbrieven; Mevrouw N. Witte - Smit: Texel in potlood van N. Koorn - Kikkert en Gedichten van Meester Laan; Boe(t), Iedereen kent dit woord en menig Tesselaar denkt dat het een echt Tessels woord is, en dat is het ook, maar niet exclusief Tessels: het is wijd en zijd bekend. Het zal niemand verwonderen dat de woordbekendheid bij geïnterviewden 100% was. Wierings, Westfries en Drents: boet; onder andere houten keet. Dan komt het ook nog voor, zij het in ge wijzigde vorm en uitspraak, in onder ander het Engels: booth, het Duits: die Bude, Zweeds en Deens. Zelfs in het Lithouws: butas' en Pools: buda'' Sèèggie over een vrouw die hoogzwanger is: "Ze het een buuk as een boetje! De conclusie moet luiden dat we hier te maken hebben jaar of vijftig terug. Op 19 april is onze ledenvergade ring, met Harry de Graaf en onder andere zijn film Ni troglycerine. De gemeente heeft ons een serie Texelse kunstwerken geschonken. Die gaan we zeker laten zien. Tot slot van dit stukje dit bericht: het bestuur denkt na over de vie- ring van 600 jaar stadsrechten. Dat laten we niet zomaar lopen. Arthur Oosterbaan Provincie Noord - Holland via S. Dros: Iconen van Ooit en Nooit. Neerslag van een onderzoek naar verdwenen en nooit gerealiseerde identiteitsbepalende gebouwen en structuren langs de Noord - Hollandse kust; Mevrouw M. Zillen: enige afbeeldingen van ansichten; De heer G. Cadée: tijdschriften Heemschut 1954 - 2011 en KNOB 1969 - 2011; Familie Renout: diverse films uit familiearchief; Mevrouw Y. Boerhorst-Veenstra: diverse foto's en docu menten. Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen voor de vereniging betreffende Texel, dan kunt u contact opnemen met: M. Bakker-Zijm, tel. 0222 312113, of A. van Heerwaarden, tel. 0222 313036. De bibliotheek in Tusse de Banke is geopend op de maandagmiddagen van 15.00 uur tot 17.30 uur. U bent van harte welkom. met een zeer brede taalverwantschap; een woord dat zelfs te vinden is in Slavische talen. Theo Backer Extra openingstijden in 201 2 archief Gemeente Texel Op de volgende donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 is het archief van de Gemeente Texel extra ge opend, speciaal voor leden van de Historische Vereni ging Texel: 05 april, 10 mei, 04 oktober, 08 november en 06 decem ber. Bibliotheeknieuws Heintjevaar - een echte Texelaar 1 OnlineEtymoloyDictionary OnlineEtymologyDictionary 2 Historische Vereniging Texel Nummer 102, maart 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 4