i^oY) Colofon Van de redactie Bestuur Redactie Nabestellingen blad Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 KvK 40636276 Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ISSN 1384-7171 Nummer 102 Maart 2011 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 20,- per jaar Duolidmaatschap 25,- per jaar Bankrekening 36.25.16.170 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 7,50. Gijs Oskamfonds: 36.25.26.621 Correspondentieadres: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historische-vereniging@texel.com E. Vermeulen (voorzitter) Slotskolk 6, 1794 BG Oosterend, tel. 0222 318656 A. Oosterbaan (secretaris) Warmoesstraat 40, 1791 CS Den Burg, tel 0222 310590 E Rootlieb (penningmeester/ledenadministratie) Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg, tel. 0222 313628 M. Bakker-Zijm (bibliothecaris) Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg, tel. 0222 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 M.J. 't Hart, Klif 45, 1797 AK Den Hoorn, tel 0222 319939 M.C. Stoepker, Thijsselaan 81, 1791 VG Den Burg, tel. 0222 312940 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 H.H. Lasthuizen, Watermunt 13, 1796 BN De Koog, tel. 0222 317727 E.M. Banki, Schilderend 89, 1791 BC Den Burg, tel. 0222 321654 S. Dros, Heemskerckstraat 80, 1792 AC Oudeschild, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 M.C.A. Palm, Vroonlant 31, 1791 WK Den Burg, tel. 0222 312154 I. Vonk-Uitgeest, Schilderweg 259, 1792 CJ Oudeschild, tel. 0222 314836 M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20 Den Burg, tel. 0222 312113 Cornelis Bok was een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Hij woonde in 'De Hemel', maar beschouwde het als 'De Hel'. Hij schilderde en dat le verde een speurtocht op door Wilma Eelman die de Schager in verband bracht met een Texels schilderijtje. Samen met Fred Timmer vertelt Wilma hoe het allemaal zo kwam. In deze tijd komen er ook weer oorlogsherinneringen boven, zoals Sjaak Schraag beschrijft in het verhaal van Henk Witte, die in Duitsland te werk gesteld was en in 1945 naar huis probeerde te vluchten. Ook het levens verhaal van Maarten Dijt bevat oorlogsherinneringen, maar daarnaast het verhaal van ondernemende Texe laars die naar het andere eind van de wereld vertrokken. Kleurrijk en genealogisch interessant, de merklappen van Neeltje en Klasina. Riek Bruin vertelt daar het fijne van. Net zo kleurrijk is het artikel over de kippen van Van Gink. De Texelse achtergrond van oud-Hollandse kippen en artistieke vrijheden worden hier uit de doe ken gedaan. Een appeltje voor de dorst en een goede verzekering waren ruim 400 jaar geleden net zo belangrijk als nu. Ook toen waren er al aandelen, die men parten noemde. Dat speelde langs de gehele Nederlandse kust, ook op Texel. Maarten 't Hart is in de archieven gedoken en somt een hele reeks 16e en 17e eeuwse parten op in de partenrederij van Den Hoorn. En dat de nachtrust flink verstoord kan worden door muggen, vroeger zowel als nu, leest u in Tessels Prate, treffend geïllustreerd door Monica Maas. In onze andere vaste rubriek vindt u weer een Foto met Vraag. Er zijn trouwens nog meer vragen in dit nummer. Zie bijvoor beeld die van Riek Bruin bij de merklappen. Het is altijd leuk als er op een artikel een vervolg komt en dat geldt zelfs dubbel deze keer. Ten eerste bleek de hoofdpersoon uit het Ouwe Sunderklaasartikel uit ons decembernummer, Sieb Zijlstra, ook op 12 december 2011 de eerste prijs te hebben gewonnen en ten tweede kwamen er enige opmerkingen en aanvullingen op het verhaal van Dick Meurs over de loodsen in de Franse tijd in de vorm van een verrassend artikel van oud- zeeloods Maarten Noot. Wellicht inspireert het u ook. Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 3