is loodsmansteken, volgens een gravure van J.C. Philips uit 1750. Op het ovale teken staat loodsman en het be treffende vaarwater en een dieplood met opgerold touw afgebeeld. De vanaf 1835 gebruikte ronde zilveren loodstekens werden tot na de tweede wereldoorlog aan de loodsen uitgereikt, maar vanaf 1925 hoefden ze niet meer te worden getoond. Ovale loodstekens werden ook in Noord-Duitsland ge bruikt, tot zeker in de tweede wereldoorlog. Op bijvoor beeld die van Helgoland, staan op de voorzijde de initia len van de heersende vorst met kroon en op de achterzijde is een loods met in zijn handen een loodlijn afgebeeld. Maarten Noot, Voormalig loods Zeegat van Texel Bronnen: De Nederlandsche Zeemacht in hare verschillende tijdper ken geschetst, J.JBacker Dirks, deel 2, 1891. Driftig van spraak, levendig van gang, Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835), bezorgd door VA.J. Klooster en D.H.A. Kolff, 2011. Van Leitsagher tot loods, A.M. Overwater, 1981. Geschichte der Lotsenbruderschaften an der Aussenweser und an der Jade, Günther Spelde, 1996 Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel 31 De ovale loodstekens van Helgoland. Het linker teken werd eind 1 8e eeuw gebruikt toen het Deens bezit was, de andere twee tekens stammen uit de periode 1 807 - 1 890, toen het eiland tot het Britse Rijk behoorde. Twee loodstekens uit de collectie van de loodsdienst in Den Helder: links het loodsteken van de binnenloods, rechts van de zeeloods. Foto Maarten Noot De enige bekende gravure van een ovale loodsteken, door J.C. Philips 1 750.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 33