O E 7 a 5 H a a k s d 1/ k t ^"xj/v i Si o tun g Severn ne nmuu ui8duui«n De Helder F.'Mn'/hrE Varittc nen liep tot even voor Kaap Hoofd. Hierdoor werd de scheepvaart gedwongen dicht onder de kust te varen. Men had dan ook bij Kaap Hoofd de grote batterij La Revolution staan. Maar meer zuidelijk stond er echter niets zodat de Engelsen ongehinderd tot bijna voor Huisduinen konden opvaren. Vlieter Na de landing op 27 augustus 1799 werden diezelfde middag nog alle fortificaties van Den Helder door Daen- dels opgegeven en 's avonds trok Schout bij nacht Story de vloot terug naar de Vlieter. De volgende dag zagen zij dat de Engelse vloot de rede opvoer. Deze vloot bestond aanvankelijk alleen uit fregatten en kleinere schepen. Enkele dagen daarna volgden de grote linieschepen. De rest van het verhaal is bekend. Ongetwijfeld is meteen nadat de Engelsen op de rede kwamen en overal de Prinsevlag werd uitgestoken, de loodsdienst weer op gang gekomen en zijn de tonnen weer gelegd. Vervolgens is in september de vloot met de Erfprins aan boord gewoon door de Texelse en Helderse loodsen naar binnen gebracht. Loods teken De afbeelding van het loodsteken is niet juist. Zoals weergegeven op de afbeelding had het een binnenloods met enkel anker moeten zijn, want de Rede van Texel en de Zuiderzee werden beschouwd als werk voor een bin nenloods. Echter de getoonde ankers werden pas vanaf 1835 gebruikt. Gekruiste ankers met de loodlijn voor zeeloodsen, de binnenloodsen hadden een enkel anker met loodlijn. Verder daarop de vermelding zeeloods of binnenloods, de standplaats en het loodsnummer. Er is echter maar één afbeelding bekend van het ovale Historische Vereniging Texel Nummer 102, maart 2012 '"v/" rrnrmj WW I 3 J Situatiekaart van 27 augustus 1 799. Duidelijk is te zien dat het oude Landsdiep een bocht maakt, terwijl het Schulpengat rechtdoor richting Kaap Hoofd loopt. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 32