Het Goudlaken Hollandsch hoenaquarel door C.S.Th, van Gink,met op de achtergrond van rechts naar links het Torenhuis, Zandbergen, een klamp hooi en de schapenboet van Zandbergen. Coll. Nationaal Pluimveemuseum om te reizen. En ook voor en na de oorlog zou het wel bijzonder veel tijd kosten als hij zich op locatie wilde oriënteren; gezien zijn grote productie en drukke be staan ligt dat niet voor de hand. De heer Van Wulfften Palthe mailde me in augustus 2011 over de hem be kende werkwijze van Van Gink: Wis hij er aan toe om bij een koppel hoenders een achter grond te schilderen dan kon hem iets te binnen schieten vanuit de courant, een boek of van een fokkersbezoek er gens of van een oude foto, maar in zeer veel gevallen was het fantasie. Ten aanzien van de door Van Gink voor de Standaard der Nederlandsche Hoenderrassen vervaardigde aquarel len is dat mogelijk correct. Maar we zullen zien dat dit in ieder geval bij de mij bekende afbeeldingen met 'Texelse' en 'Friese' achtergrond - toch anders ligt. Aquarel van Bernard van Vlijmen, in Zwerftochten door ons land, Noord-Holland tekst van Jan Feith en uitgegeven in 1 933. Om te beginnen beperkte ik me tot Texel. Enig speur werk leverde al snel een aquarel op die duidelijke ver wantschap vertoonde met het decor achter de geel-wit gezoomde baardkuifhoenders. Van Gink gebruikte hier voor een aquarel van L.W.R. Wenckebach uit het Ver kade-album Texel van Jac. P. Thijsse uit 1927. Met enige artistieke vrijheid breidde Van Gink rechts op zijn aqua rel de boerderij van Wenckebach een stukje uit. Op de achtergrond scharrelen nog steeds de kippen van Wenc kebach. Overigens kan ik die boerderij van Wenckebach niet plaatsen; mogelijk is hij verdwenen en heb ik er tot nu toe geen afbeelding van gezien, of ook Wenckebach ging hier met enige artistieke vrijheid te werk. SE 'Jftwa' Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 27