e^SMbIAI wÈmZwÈ grootste kenner van Nederlandse hoenders beschouwd; kortom, hij was een autoriteit op kippengebied. En zijn honderden pentekeningen en aquarellen van historische Nederlandse kippenrassen zijn nog steeds indrukwek kend in hun gedetailleerdheid en trefzekerheid. In de Tweede Wereldoorlog moest hij onderduiken, on der andere omdat hij persoonsbewijzen vervalste. In die onderduikperiode, in 1943 - 1944, vervaardigde hij op verzoek van het Fonds voor Pluimveebelangen honderd aquarellen van Oudhollandse kippenrassen. Veel van die hoenders werden door Van Gink geschilderd tegen een achtergrond van traditionele boerderijen en land schappen, vaak typerend voor het gebied waar dat ras in de 19e en het begin van de 20e eeuw gehouden werd. Deze aquarellen werden onder de naam Collectie Van Gink ondergebracht bij het Instituut voor Pluimvee- onderzoek Het Spelderholt in Beekbergen en vanaf 2002 in bruikleen afgestaan aan het Pluimveemuseum in Bar- neveld. In 1992 verscheen in de Poultry Paintings een selectie uit die aquarellen van Oudhollandse kippenrassen, aan gevuld met een aantal van zijn pentekeningen. De Poultry Paintings werd samengesteld door A.W. van Wulfften Palthe ter gelegenheid van het 19e Wereld Pluimvee Congres in Amsterdam. Op één van de afbeel dingen in dat boek staat een koppel geel-wit gezoomde baardkuifhoenders voor een Texelse stolpboerderij, een onherkenbare boer met driewieldekar en twee klampen hooi. Die afbeelding deed me aan een ander plaatje den ken. Daar wilde ik dus meer van weten. Ik vroeg me af of Van Gink zich voor de achtergrond van zijn aquarellen liet inspireren door bestaande af beeldingen. Als onderduiker was hij immers niet vrij Historische Vereniging Texel Nummer 102 maart 2012 Geelwitgezoomde baardkulfhoenders, aquarel door C.S.Th, van Gink. coll. Nederlands Pluimveemuseum L. W. R. WENCKEBACH L TEXELSCH BOERENERF MET DE DRIEWIELDE KAR f Texelsch boerenerf met de driewielde kar en boerderij, aquarel van L.W.R. Wenckebach. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 26