«T"3 ^1 rough. Een van de films die ik me nog herinner was 'House of Wax' van Vincent Price. We gingen dansen bij Shaw in Moe of naar St. Kieran's op zondagavonden. En in Willow Grove had de tennisclub geweldige dansavon den waar we enorm van genoten. In 1957 zijn we verloofd en op 7 april 1958 zijn we ge trouwd. De kerkelijke inzegening was in de St. Kieran's Kerk. De receptie was in de oude zaal van de brandweer op de hoek van George en Kirk Street in Moe. Op de plaats van die zaal zijn nu winkels gekomen. Na de re ceptie gingen we op huwelijksreis met onze caravan achter onze Vanguard. Na een flinke reis kwamen we te rug in Moe om onze dagelijke leven weer op te pakken. De rest is gauw verteld. Het was hard werken en probe ren een eigen woning de vinden. We woonden eerst in bij de grootmoeder van Phyl; daar werd ook ons eerste kind, Robin Elisabeth, op 15 april 1959 geboren. Niet lang daarna kreeg ik een andere baan en kon ik het fiet send af. Ik werd lid van de padvinderij en assistent-hop man. In die tijd werd Allan geboren maar die stierf na negen maanden. Dat was een droevige tijd voor ons. In 1962 kwam Ricky. In 1965 hield mijn baas het voor gezien en vroeg mij of ik de zaak niet wilde overnemen. We besloten om sa men met Nancy, de zuster van Phyl, en haar man het te gaan proberen. Dat jaar kwam onze derde zoon Neville ter wereld. Het ging goed met ons. We namen een ander bedrijf over en kregen een flink aantal leerlingen over de vloer en in 1968 werd onze zoon Waytie geboren. Een uitbreiding van de zaak kwam in 1971 en we deden de verbouwing hoofdzakelijk zelf met behulp van vele familieleden. Als klap op de vuurpijl werd in dit jaar onze dochter Jodi geboren; ons gezin was compleet! Na al dat harde werken was het een genoegen om einde lijk terug te gaan naar de oude wereld. We maakten een busreis door Europa en deden ook Texel aan. Daar wachtte ons een enorme verrassing. Ik werd door mees ter Luijckx meegelokt naar de school om te zien wat er allemaal veranderd was. Nou, dat wilde ik maar al te graag. Daar wachtten mijn oud-klasgenoten op me in een versierde hal. Ik was minutenlang sprakeloos. Wat een geweldig idee om voor mij speciaal een reünie te be leggen. Sindsdien hebben heel wat klasgenoten de weg naar Moe weten te vinden. De zaak is verkocht. We leven er goed van met onze kinderen en kleinkinderen. In december jongstleden verkochten we ons huis en verhuisden naar een kleinere nieuwbouwwoning. Ik wens alle Tesselse vrienden en bekenden het aller beste toe! Maarten Dijt, alias Martin Dyt Vertaling en samenvatting: Simon Dros Texelse landschappen en Hollandse kippen in de onderduikcollectie van Cornells van Gink Asterix en Obelix waren de uitvinders van het paalwer- pen, zo dacht ik lang geleden na m'n eerste kennisma king met hun stripboeken. Toen onze jonge Brahma kippen nog te klein waren om vrij in de tuin te lopen, deden ze in hun ren regelmatig een vergelijkbaar spelle tje met pollen gras en vogelmuur. Maar meestal gedroe gen ze zich heel statig. Ze zouden dan zo kunnen pose ren voor Cornelis van Gink. Cornelis S.Th van Gink (1890 - 1968) volgde een te kenopleiding in Amsterdam en vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten. In Chicago volgde hij lessen bij de Amerikaanse pluimveeschilder Arthur O. Schilling. Terug in Nederland werkte hij bij de Orion filmfabriek, een concurrent van Polygoon, uiteindelijk als directeur. Al vanaf zijn kinderjaren lag zijn hart bij duiven en kip pen. In 1900 verscheen de eerste standaard van de Ver- eeniging tot Veredeling van Nederlandsche Hoenderras sen. Die standaard diende als richtlijn om de toenmalige erkende Nederlandse rassen volgens vastgestelde ken merken te fokken en in stand te houden. Voor de 2e druk daarvan, in 1906, werd aan de jeugdige welede lachtbare heer Van Gink verzocht tekeningen te maken. En van deze tekeningen werden losse plaatjes vervaar digd die het publiek kon kopen. Van Gink was onder andere pluimveeteeltconsulent en keurmeester, hoofdre dacteur van Avicultura en De Kleinveewereld en hij schreef en illustreerde boeken over kippen en duiven. In 1921 organiseerde hij het eerste Wereld Pluimvee Congres in Den Haag. In zijn tijd werd Van Gink als de Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel AUTO ELECTRICS %««6 De oude winkel in Westbury. 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 25