V het jaartal, waarin het werk voltooid werd. een aantal motieven uit voorbeeldenboekjes naar keuze Vooral die initialen zijn voor ons erg leuk! We beginnen met Klasina Daalder (KD) 1887. Haar ei gen initialen heeft ze maar liefst drie keer geborduurd! En nog een enkele K. Onder het alfabet begint ze haar reeks initialen met JD, Johannes Daalder, haar vader. Dan MP, Marretje Plaatsman, haar moeder. Nog een keer JD, haar oudste broer Jan Daalder. CD is van Cornelia Daalder, de zus boven haar. De motiefjes staan zonder systeem door elkaar. Dieren werden al sinds honderden jaren op merklappen gebor duurd: de hond, de haan, de vogels en het hert die we zien, kwamen veelvuldig voor. Maar nooit eerder in de kleuren die Klasina tot haar beschikking had! Een oranje hert en een groene hond, prachtig! Ook huishoudelijke motiefjes waren geliefd: hier de naaimand en de haardtang, ook groen en oranje. De drie kinderen hand in hand lijkt me een eigen ontwerp van Klasina. Voor de initialen van haar drie zussen Trijntje (TD), Wieske (WD) en Maria (MD) evenals die van haar broertje Pieter(PD) heeft ze ook nog een plaatsje gevonden. ter ook in damesbladen. Voor het borduren van de nieu were patronen waren veel verschillende kleuren nodig. Die garens bestonden voorheen niet. Maar de ontdek king van verftechnieken met aniline kleurstof, een che mische verf, die in de plaats van de plantaardige verf kwam, zorgde voor wollen borduurgarens in iedere denkbare kleur. Berlijns wolwerk nam een grote vlucht. Duidelijk te zien op de lapjes van Neeltje en Klasina is, dat de kinderen wol in felle kleurtjes ter beschikking hadden! Het werden kleurrijke mooie lapjes. Omdat de lapjes voor de ondergrond nog voorradig wa ren, moest daarop gewerkt worden. De juf kon die toch niet zomaar weggooien! Eigenlijk zijn de draden te dik voor de ondergrond waarop geborduurd werd. Bij de vervolglapjes van beide meisjes, ook bewaard ge bleven, is heel duidelijk dat de fijn geweven stof en de dikke wol niet bij elkaar passen. Dat moet heel lastig zijn geweest voor de kinderen! De aantrekkelijke nieuwe motieven waren voor een beginlapje te moeilijk. De oude voorbeelden bleven voorlopig op school in ge bruik. Op elke merklap moest minimaal staan: het alfabet en de cijfers van 1 t/m 10 de initialen van het meisje, die van beide ouders en van de broertjes en zusjes (dat was op Texel al min stens 100 jaar zo) Van Klasina zijn nog meer werkstukken bewaard geble ven. In 1887 maakte ze een volgend merklapje, nu maar Nummer 102 maart 2012 Historische Vereniging Texel 13 gmwmiiiwHwnii Detail van de lap van Klasina Detail van de lap van Neeltje.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 15