rt w OPÓ.RSTV jjjyy. A minV.mcö.l 54*5 4 r* I Klasina Daalder en Neeltje Lap legden op hun schoollapje hun familierelaties vast Klasina en Neeltje zaten beiden in de jaren '80 en '90 van de 19e eeuw in Den Hoorn op school. Klasina Daalder (*1876) was een dochter van Johannes Daalder en Marre- tje Plaatsman. De familie Daalder was een boerenfamilie en Johannes werkte op het land. De vader van Marretje was schipper. Zij woonde vóór haar huwelijk op Oost. Neeltje Lap (*1880) was de dochter van Klaas Lap en Klasina Remmers, beiden woonachtig in Den Hoorn. Haar vader Klaas was, net als haar opa veehouder en haar moeder Klasina was een van de twee dochters van schoolmeester Remmers en dat was de zoon van een Hoornder loods. Beide meisjes maakten op school hun naailap, zoals de lap waarop ze leerden borduren toen waarschijnlijk ge noemd werd. Het was een lap van aftelbare stof, waarop het borduren van kruissteken geoefend werd. Hoewel men in het begin van de 19e eeuw brak met een eeuwenoude traditie van materiaalkeuze en motieven die geborduurd werden, was daarvan op de lapjes in Den Hoorn in 1887 en 1890 nog weinig te merken. De nieuwe motieven, in perspectief in plaats van 'plat' wa ren vooral afkomstig uit Berlijn. Deze voor die tijd mo derne patronen kwamen eerst losbladig op de markt, la- Naailap van Klasina Daalder. 12 Historische Vereniging Texel Nummer 102, maart 2012 Seö kö Foto Kees Bruin

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 14