Vergelijking van het Texelse familieportret met het Schager burgemeesterportret en ander werk van Cor- nelis Bok Op een herfstige oktoberdag in 2010 vergeleken we sa men met kunstschilder en restaurator Rutger Jan Brede- wold in het Gemeentehuis van Schagen het Schager portret van de familie Roggeveen met foto's van het Texelse familieportret en ander werk van Cornelis Bok. Beide nauw verwante composities verraden een geoefende en mogelijk dezelfde hand. Vervolgens ontdekten we een aantal opvallende overeenkomsten: Zo had de schil der moeite met het schilderen van handen, vooral van vingers, zowel in aquarel als in olieverf. De rechter jon gen op het Texelse portret heeft bijvoorbeeld twee rech terhanden. Geen probleem, het bokje eet toch uit zijn hand. Ook op andere werken van Cornelis Bok zien we een of meer bokjes: zoals op 'Arcadisch landschap' uit 181822 de 'Afbeelding van de Schager Lammere Markt' uit 180823, 'Gezicht op Valkoog'24 en 'Afbeelding van het dorp Egmond aan Zee van de land op oostzijde' uit 18 1625. En al die bokjes tonen verwantschap. Wij ne men aan dat die bokjes door Cornelis Bok als signatuur bedoeld waren. En als we dan kijken naar de wijze waarop de gezichten opgebouwd zijn, zien we nog meer overeenkomsten, zo als de ogen, de neus en de kleine, bijna pruilende mon den. Ook de gekozen oplossing bij de weergave van de hoge hoeden is op beide schilderijen identiek. Dan bestaan er nog overeenkomsten tussen het Texelse schilderij en enkele andere werken van Bok, zoals de verwantschap in de weergave van de textiel tussen de Texelse gouache en de aquarel 'Man op schimmel'26 uit circa 1820. Op het 'Gezicht op Kolhorn' 27vervaardigd rond 1820 en 'De haven van Kolhorn'28 uit 1817 zijn de huisjes op de achtergrond op bijna identieke, terloopse wijze geschilderd als op de Texelse gouache. En een an dere Kolhorn-aquarel is ook voorzien van een niet te de termineren en anatomisch vreemd soort hondje. Ten slotte heeft 'Afbeelding van het dorp Egmond aan Zee' uit 181629 de aanpak van het landschap en de metho diek van huisjes schilderen gemeenschappelijk met de Texelse gouache. Na een uur vergelijken en proberen of we toch mis schien ergens stijlverschillen konden vinden, conclu deerden we unaniem dat we de Texelse gouache van de familie Kooijman-List vanaf 18 oktober 2010 toeschrij- detail 'Gezicht op Valkoog'. Foto Fred Timmer 22In particuliere collectie 23In collectie Gemeente Schagen 24In collectie museumboerderij Vreeburg 23In collectie RAA 26In particuliere collectie 27In particuliere collectie detail 'Afbeelding van het dorp Egmond aan Zee'. Foto XXXXXXXXX, coll. RAA detail 'Texelse familieportret'. Foto Adri 't Hooft 28In collectie Gemeente Barsingerhorn 29ln collectie RAA Nummer 102, maart 2012 Historische Vereniging Texel 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 11