osAi/i fs/nuis j ÏCUA.AJ J. Smeele tekende in 1 956 de voorgevels van Herenstraat 47, 49 en 51 in Den Hoorn, met linksboven een vis en rechtsboven een spuitende walvis. Coll. Gemeente Texel In Den Hoorn is men helaas nog steeds gewoon om dit een loodshuisje te noemen. Dit is dan ook een pleidooi om de bewonersgeschiedenis van He renstraat 51 en 53 uit te pluizen. Uit het ons on derzoek is naar voren gekomen dat ook in Heren straat 53 tientallen jaren een commandeur ter walvisvaart woonde! Vooruitlopend hierop stellen wij alvast voor om Herenstraat 49 niet meer te be titelen als loodshuisje, maar als commandeurswo ning. Het eerste artikel gaat over de bewonings- en eige- narengeschiedenis. Hierin komt de diversiteit van personen die in het pand hebben gewoond naar voren. Het tweede artikel gaat over het pand zelf. Er wordt onder andere beschreven hoe de indeling was en wat de bijzonderheden in de bouw en het interieur zijn. Het derde artikel gaat over de wal visvaarders die ruim 70 jaar in het pand hebben gewoond. Hun reizen en levensloop in Den Hoorn worden hierin beschreven. Het vierde artikel be schrijft de boedel die eind 18e eeuw in het pand aanwezig was. Mocht U na het lezen van deze artikelen nieuws gierig zijn geworden naar deze karakteristieke commandeurswoning met een verhaal: zaterdag 11 september aanstaande is er weer Open Monu mentendag en dan kunt U Herenstraat 49 zelf van binnen bekijken. Dank aan Maarten 't Hart voor het initiatief, zijn concept en zijn steeds terugkerende vraag: waar blijft het artikel? Bronnen en literatuur Anneke Dijk-Bakker en Maarten 't Hart, Huizen en bewoners van Historisch Den Hoorn Texel 2004 Gemeente archief Texel N. Huijsman, Texel in oude ansichten, 1982 VVV Texel, Texel Beeld van een eiland, 1997 J.A. van der Vlis, 'tLant van Texsel, een geschied schrijving, 1975 Website Texel-Plaza, Texel van A t/m Z. www.texelplaza.nl Nummer 96, september 2010 Historische Vereniging Texel 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 7