Sijbrand Keyser, hetTessels Voor de Tesselse bevolking was 1908 een feestelijk jaar. Toen werd namelijk bij een notaris de oprich tingsakte van de Eerste Tesselse Stoombootonder neming gepasseerd. Texel werd bekender. Aangelokt door het onvolprezen strand van De Koog verschenen er 's zomers geregeld badgasten. Tessel werd een gezocht oord in de vacan- tie. Welke is de invloed geweest op het dialect? Zeer diepgaand en desastreus. De Tesselse bevolking be staat uit boeren, vissers, handwerkslieden en leveran ciers. Zij had linguïstisch tegenover de gemiddelde stedeling dat uitgesproken minderwaardigheidscom plexdat typisch is voor de plattelander. Hoe het ook zij, als de eenvoudige eilandbewoner de badgasten uit de minder chique buurten van Amsterdam en Rotter dam hun vinnige dialogen hoorde afwikkelen, ge neerde hij zich diep voor zijn zangerige moedertaal en hij besloot die te veranderen. Veel verkeerde dingen werden overgenomen en lelijke taalgewoonten vonden ingang... Het dialect smolt weg... Ik geloof niet dat er omstreeks het jaar 2000 nog veel van het Tessels over zal zijn. Aldus Sijbrand Keyser in de inleiding van zijn in 1951 uitgegeven boek HET TESSELS. In dat Texelse woordenboek bracht hij een grote verza meling woorden en uitdrukkingen samen, zoals rond 1900 op Texel gesproken werd. Keyser werd op 18 januari 1904 op Harkebuurt ge boren als 3e kind van Cornelis Sijbrandsz Keijser en Geertje Roeper. Cornelis was boer op Oosteren- derweg 35 en verhuisde later naar Weverstraat 73 in Den Burg. Sijbrand ging na de lagere school naar de MULO in Den Burg. Na één jaar stapte hij over naar de RHBS in Alkmaar en verliet als 14-jarige Texel. In Alkmaar ging hij in de kost en kwam vanaf die tijd alleen in de vakanties naar Texel. In Alkmaar begon ook zijn liefde voor de film. Iedere zondagmiddag zat hij in de bioscoop, tot ongenoe gen van zijn hospita. Alkmaar had hem meer goeds te bieden: op de tennisclub ontmoette hij Ali Lienesch, met wie hij later trouwde. Na de HBS legde hij staatsexamen gymnasium A en B af en schreef zich in voor een studie Frans. Na een verblijf in Parijs was hij zo enthousiast gewor den voor het vak geschiedenis dat hij omzwaaide. Dat uitstapje was van korte duur: vooral van de hoogleraren Huizinga en Blok had hij meer ver wacht. Duinvermaak in Bergen, omstreeks 1925, met van links naar rechts, achteraan: Sijbrand Keyser, mevrouw Kuilman- Alblas (oma van Ali) en B.W.C. Lienesch (de vader van Ali). Op de voorgrond Ali Lienesch, haar moeder mevrouw A. Lienesch-Kuilman en broer Jan Lienesch. 2 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 4