men. Wel duidelijk is dat hij dat seizoen buiten het handgeld niets had verdiend met de walvisvaart. De rederij had zijn vertrouwen niet opgegeven in Klaas Daalder. Hij kreeg een ander schip 'de Vogel Phenix' en voer nog drie jaar met dit schip voor dezelfde rederij. En dat waren betere reizen. In 1726 vingen ze 3 walvissen, in 1727 waren dat 5 walvissen en in 1728, zoals eerder vermeld, een topvangst van 8 walvissen. Inmiddels was broer Dirk in 1728 ook comman deur geworden. Hij ging ook naar Straat Davis, KLAAS DAALDER. ConielisDirhfz. 1725 Gebleven, Tewis it Zaan- 1726 3 170 dam. 1727 5 250 Olphert Pett 1728 8 400 Zaandam, 1729 1 60 1730 4 '75 1731 4 200 1732 3 150 1733 5§ 250 1734 2 100 1735 2 7° 1736 3 i'30 12 401 1955 1 1 311 177AI i Uit Gerret van Santé Straat Davis. Foto ineke Vonk-Uitgeest Detail schilderij Straat Davisvaart ca. 1 775. Foto en collectie Vonk-Uitgeest maar voer de eerste jaren voor een rederij uit Dor drecht. Hun zuster Wijntje was inmiddels ge trouwd met Pieter Knaap, ook uit Den Hoorn. En zwager Pieter was ook commandeur ter walvis vaart. In 1729 vertrok hij voor het eerst naar Straat Davis. Dirk en Pieter kwamen ieder terug met een Vi walvis. Het was heel gebruikelijk in de walvis vaart dat een walvis gedeeld werd. Het kwam regel matig voor dat twee schepen op één walvis jaag den. Vaak zie je dat het door bekenden gebeurde. Dat lijkt hier ook het geval te zijn. Voor Pieter Knaap was het tevens de laatste reis als comman deur. Hij ging verder als koopvaardijschipper naar de Oostzee en zuidelijk Europa. De rederij Dirk Tewis heeft dat laatste jaar 'de Vo gel Phenix' verkocht aan de rederij Olphert Pet ook uit Zaandam. Klaas Daalder ging mee met 'zijn' schip. Tot en met 1736 heeft hij voor deze re derij walvissen gevangen in Straat Davis. De vang sten varieerden van 1 tot 5Vi walvis per jaar. En daar zat geen enkele misse reis tussen. 1736 was de laatste reis van Klaas Daalder naar Straat Davis. Vanaf 1737 werden de wateren rond Spitsber gen zijn vangstgebied. In een apart hoofdstuk worden zijn reizen in dit vangstgebied besproken. Wonen in Herenstraat 49 In januari 1729 was Klaas Daalder eigenaar gewor den van het huis aan de Herenstraat. In 1729 en 1730 had hij al weer genoeg verdiend om een stuk land te kopen. Van de zoon van oud-walvisvaarder Cornelis Klaasz Kramer kocht hij het land ge naamd Heynstad ter grootte van 350 roeden in de polder het Wambus. Hij betaalde hiervoor negen honderd gulden.7 In deze periode trouwde Klaas met Marritje Jacobs. In februari 1734 waren zij samen in Amsterdam. Bij notaris Maten de Jonge lieten ze hun testament opmaken. In de akte werden ze omschreven als 'De Eersame Claas Daalder, commandeur op het schip ge- naamt De Vogel Phenix, en daarmede gedestineert na de Straat Davids, ende Eerbare MarritjeJacobse, des- selfs huijsvrouw, woonende sij eghtelieden op Texel aan den Hoorn.' i/c%' 7' s kUX' -y Handtekening van Klaas en Marretje onder hun testament. Foto Ineke Vonk-Uitgeest Het was een testament op de langstlevende. Er wa ren nog geen kinderen geboren. Maar in de akte lieten ze wel vastleggen, dat, mochten er kinderen komen, de langstlevende dan de voogd zou wor den. Daarmee moest er voorkomen worden dat de weeskamer en weesmeester van Den Hoorn zich hiermee zouden bemoeien. En mochten er geen kinderen geboren zijn als Klaas zou overlijden, dan was zijn moeder Neeltje mede-erfgenaam.8 7 NHA 184/6877 SAA- 5075/9352, 24 februari 1734 20 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 22