Er werd voornamelijk gejaagd op de Croenlandse walvis. Deze baleinwalvis kan een lengte van 20 meter bereiken. Het zijn vrij logge, langzaam zwemmende dieren, daarom vrij makkelijk te volgen door de mannen in de sloepen en te harpoeneren. Een niet onbelangrijk aspect is dat deze walvissen blijven drijven als ze gedood zijn. De spek laag is ongeveer 60 centimeter dik. De walvissen werden naast het schip afgeflenst (geschild). Het spek werd in stukken gesneden en in de vaten gekuipt. In de traankokerijen, onder andere in de Zaanstreek, smolten ze het spek tot traan. In het vaderland werd dan ook pas bekend hoeveel vaten/quartelen (235 liter) traan van de gevangen walvis kwamen (belangrijk voor de beloning). Collectie Vonk-uitgeest Adriaan Maartensz Kuijper, ook uit Den Hoorn. In de regel namen commandeurs diverse beman ningsleden uit hun omgeving (familie, vrienden of dorpsgenoten) mee aan boord. Misschien dat Klaas Daalder een paar keer met Adriaan Kuijper mee is geweest. Maar hij kan net zo goed bij niet-Texelse walvisvaarders ervaring hebben opgedaan. De eerste reis van de vijfentwintigjarige Klaas als commandeur ter walvisvaart verliep niet echt zoals hij wellicht gehoopt had. In maart vertrokken ruim 80 schepen, waaronder de Texelaars Former Hen- driksz Neeff, Cornelis de Jong en Klaas Jacobsz Daalder richting Straat Davis, het gebied ten wes ten van Groenland. De heen- en terugreis duurden gemiddeld vijf a zes weken. Afhankelijk van het weer en de ijsgang verbleven de schepen tot half juli in het vangstgebied. Vaak vertrokken dan alle schepen tegelijk richting vaderland. Zodra er berichten waren uit het vangstgebied werd dit vermeld in de Hollandse kranten. Zo ook in de Amsterdamsche Courant van 19 juli 1725. Hierin is te lezen dat het schip van commandeur Gerrit Pietersz Colmert uit de Straat Davis is terug gekomen. Hij had een lijst mee van vangsten die de andere Straat Davisvaarders op het moment van zijn vertrek aan boord hadden. Ook de Texelaars 6 Gerret van Santé en SAA Lysten van.. stonden daarin vermeld: Former Neeff had op dat moment 4Vi walvis en Cornelis de Jong had 1 wal vis aan boord. Het laatste regeltje van de lijst be vatte informatie over Klaas Daalder: 't schip van Klaes Daelder was verongelukt. i v.jvjwaüi. tuajti cu iv. en i UCIUC v,<, l cunis UO ger, en tiaentje Jeltjes, o. 't Schip van Klaes Daelder was vcrocg lukt.Tot Livorno waren gekomen defchcpen van lamésLorivar Amsterdamsche Courant. Foto Ineke Vonk-Uitgeest Dit was duidelijk, er was iets niet goed gegaan met commandeur Klaas Daalder. Maar wanneer, hoe en waar werd hier niet bij vermeld. In de andere bron nen die veel informatie over de walvisvaarders en hun reizen geven, wordt ook alleen maar gemeld dat het schip van Klaas Daalder gebleven is.6 Weer een vraag erbij: is het schip vergaan in slecht weer, gekraakt door het ijs, een aanvaring of was het door andere omstandigheden lek geworden? Heel vaak wordt er na zo'n ongeluk bij thuiskomst een verklaring afgelegd door de commandeur en/of be manningsleden om de ware toedracht van het on geluk te vertellen. Ondanks mijn zoektocht in ar chieven van notarissen van Texel, Zaandam en Amsterdam ben ik deze verklaring nog niet tegen gekomen. Het is dus ook niet duidelijk met welk schip Klaas Daalder en zijn bemanning naar huis zijn geko- Nummer 96, september 2010 Historische Vereniging Texel 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 21