De walvisvaarders van Herenstraat 49 I Klaas Jacobsz Daalder In januari 1729 kocht de doopsgezinde comman deur ter walvisvaart Klaas Jacobsz Daalder het huis aan de Herenstraat voor 930 gulden en betaalde dit contant. Klaas was toen rond de dertig jaar oud en al een paar jaar commandeur, hoogste bevelhebber, op een walvisvaarder. In het jaar voor de aankoop was hij in maart met het schip 'de Vogel Phenix' naar Straat Davis (bewesten Groenland) vertrok ken om walvissen te vangen. En ze hadden geluk, ze vingen 8 walvissen. Op 21 juli kwamen ze met deze vangst alweer aan op de Rede van Texel. En dat was uitzonderlijk vroeg. In de regel kwamen de Straat Davisvaarders eind augustus begin septem ber weer terug. Met deze vangst heeft Klaas Daalder goed ver diend. Een commandeur kreeg naast het handgeld van 125 gulden, 25 gulden per gevangen walvis en 20 tot 30 stuivers (afhankelijk van de rederij) per opgeleverd vat of quarteel traan. De 8 walvissen brachten dus sowieso 325 gulden de opbrengst van het in dit geval onbekend aantal vaten traan. Er zijn meerdere voorbeelden van commandeurs die een goed vangstseizoen hebben gehad en dan in het jaar erna hun geld investeren in een huis, land of obligaties. Klaas Daalder is met deze vangst en met de aankoop van het huis daar een voor beeld van. Den Hoorn geen betrouwbare lidmaatgegevens voor 1753 bewaard zijn gebleven. De geboortedata voor die tijd blijven daarom vaak gissingen. Zijn oudste broer Jacob zou volgens Dijt en Geslacht Daalder rond 1695 zijn geboren en zus Wijntje na 1700.2 In dienst van de VOC Klaas Daalder had in 1729 al een hele zeevarende loopbaan achter de rug. Als tien/elfjarige jongen ging hij met zijn oom Pieter Daalder mee met het VOC schip 'Huijs ter Hemert' naar Batavia. Zijn oom was schipper op dit fluitschip. Klaas ging als jong matroos en verdiende 8 gulden per maand. Bij aanmonstering het hij optekenen dat zijn moeder Neeltje tijdens zijn reis recht had op drie maanden gage. Op 19 januari 1710 vertrok het schip vanaf de Rede van Texel. De aanmonstering vond gewoon lijk plaats in Amsterdam. De bemanning voer dan per boot richting Texel en ging op de Rede aan boord van het VOC schip. Misschien is Klaas eerst nog even naar Den Hoorn gegaan om afscheid te nemen. Maar als neefje van de schipper hoefde Klaas misschien niet naar Amsterdam te komen om aan te monsteren en kon hij bij Texel aan boord stappen. 4 hi ÜVl/MW LdihJ muur vu/um. l.iji O Jkii WPx HuJiuré tdk UmwCkuiJmkf-hw- fa jl^Ml tT: V t/t Chili»j*. J oj vc*. ai kil ftoyyi. VtvVu+tfcjt/t'flevfc'ig tWuV lx. -vfc w 3efc/t/KU!a.K je* V) ff. f iZ y fi/iA W <*- t</ éy-rr-mn .L 9 -< AA.- :;Z? z7'ïyy i 4*8.(0' (o W Scheepssoldijboek. Foto Ineke Vonk-Uitgeest Klaas Daalder geboren circa 1700 in Den Hoorn als tweede zoon van Jacob Klaasz Daalder en Neeltje Dirks.1 Zijn exacte geboortedatum is niet bekend. Lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente worden op volwassen leeftijd gedoopt. Dit gebeurde ge woonlijk rond de twintigjarige leeftijd. Een pro bleem is dat er van de Doopsgezinde Gemeente Er waren 153 man aan boord: 104 zeelieden en 49 soldaten. Het werd een reis zonder noemens waardige incidenten. Van 11 mei tot 5 juni verble ven ze op Kaap de Goede Hoop. Twee maanden la ter arriveerden ze in Batavia. Er waren 10 zeelieden en 2 soldaten overleden op de reis. In Batavia werd het schip gelost en weer geladen. L.J. Daalder Dijt TG I Stamboom Daalder II en L.J. Daalder Nummer 96, september 2010 Historische Vereniging Texel 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 19