20e eeuwse appelbloesem ontbraken helaas geen stukjes verf. Omdat we nergens beschadigingen aanbrachten, weten we niet of daaronder ook die 18e eeuwse licht grijsblauwe verf zit, maar dat lijkt wel waarschijnlijk. Onder de roze kamer is een kelder, vanuit de gang via een deur en een trap bereikbaar. Dankzij de bouw tegen het hoge klif is die kelder ook vanuit de tuin toegankelijk. Tenslotte komen we via een originele 18e eeuwse deur met in de bovenste helft 9 ruitjes, in de keu ken. Meteen rechts stond daar tot de verbouwing in 1963 de regenbak en links is een steile trap naar zolder. De achterwand wordt gedomineerd door een met Harlinger tegels betegelde vroeg 18e eeuwse schouw, een zogenaamde smuiger, met aan weerszijden een smal hoog raam. Het rechtse raam is op een klein raampje na dicht gemetseld met Friese steentjes Op de smuiger 18e eeuwse Har linger witjes met gestrooide grote blommen en een in wezen aangebracht hart. Wezen zijn tegels die diagonaal half wit half blauw beschilderd zijn. On der de ramen Friese sterren, ook in wezen, met in het hart servetwerktegels. der? Juist, u mag niet meer raden, alweer dat Spaans groen uit het begin van de 18e eeuw. Dit huis heeft er na die verbouwing in het begin van de 18e eeuw prachtig uitgezien: een keuken in Spaans groen met prachtige Harlinger tegels en schouw. De naar beneden aflopende gang met een lambrisering van Harlinger tegels was een eldorado voor knikkerende kinderen. De achterkamer was heel stijlvol: lichtgrijsblauw geschilderd, met man- gaankleurige tegels. En tenslotte de voorkamer in Spaans groen met het deurpaneel bijna grisaille ge schilderd met Spaansgroen, dodekop en Pruisisch blauw. Die commandeursfamilie het toen zien dat ze er warmpjes en smaakvol bij zaten! En over het meubilair leest u meer in een ander artikel in dit nummer. Maar we weten nog steeds niet wat er onder die keukenvloer zit. Een dichtgemetselde kelder? Toch niet nog een lijk? Met dank aan Wouter Capitain, Hans Eelman, Jan de Groot en Hans van Kampen voor hun scherpe oog, Annetje Capitain-Bendien voor het zorgvul dige beheer van het pand, de herinneringen en de verhalen, Johan Reydon en Wil Braam voor de op- metingen en het archiefmateriaal, Ineke Vonk, Maarten 't Hart en Hans Lasthuizen voor het mee kijken en -denken en Theo Timmer voor de tip van de schilderijen. Wilma Eelman Literatuur en bronnen H. Janse en S. de Jong, Houten huizen, Zaltbommel, zj S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek, Wormerveer 1987 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg, Huizen in Nederland: Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkennin gen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hen- drick de Keyser, Zwolle/Amsterdam zj Anneke Paagman-Bakker, Kroniek van Den Hoorn, Den Hoornl991 Noord-Hollands Archief, Haarlem, Oud Notarieel archief toegang 185 inv. 4911 De vaste kast in de keuken. Foto A. Capitain-Bendien De keuken is in 2 tinten okergeel geschilderd. Hard okergeel, deels in de 19e eeuw aangebracht, deels bij de restauratie in 1963. En wat zit daaron- 16 Historische Vereniging Texel Nummer 96, september 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2010 | | pagina 18